Vesti

„Pomozi mlađem od sebe“ – najmasovnija tribina do sadа

Udruženje građana  „ PRIMUS“ - Priboj  u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i uz pomoć Kancelarije za mlade Priboj, organizovalo je  02. jula 2018.  u prostorijama Omladinskog centra završnu Javnu debatu  na temu „ Vršnjačko nasilje kroz prizmu povećanja ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ -  Pomozi mlađem od sebe!

U pripremi Javne debate, predstavnici PRIMUSA i Kancelarije za mlade su obišli dve srednje škole u Priboju i sve tri gradske osnovne škole gde su sa predstavnicima đačkih parlamenata Gimnazije i Mašinsko elektrotehničke škole Priboj razgovarali o mogućnosti njihovog angažovanja na anketiranju dece mlađeg uzrasta iz osnovnih škola kao i edukaciji i svojevrsnom mentorisanju u pogledu podizanja nivoa svesti mlađih uzrasta o vrstam vršnjačkog nasilja i pravima koja deca imaju u takvim slučajevima. Oko 30 srednjoškolaca se prijavilo da sa tridesetak osnovaca napraviti kontakt i uz pomoć volontera UG Primus i KZM Pirboj u  otvorenom  vršnjačkom razgovoru sazna što više o vršnjačkom nasilju i problemima koje imaju deca mlađeg uzrasta. U toku dve sedmice interaktivnih aktivnosti mlađih i starijih  đaka, došlo se do nedvosmislenih zaključaka o vidovima vršnjačkog nasilja koje je prisutno kao i saveta i sugestija starijih srednjoškolaca kako da mlađi učenici prepoznaju i zaštite se od svake vrste nasilja. U toku aktivnosti članovi đačkih parlamenata srednjih škola su imali konsultacije sa predstavnicima UG Primus, pedagozima i psiholozima koji su prošli stručno usavršavanje kroz projekte Užičkog centra za prava deteta na kojima se diskutovalo o načinima zajedničkih intersektorskih i vršnjačkih povezivanja svih lokalnih faktora u cilju suzbijanja svih vrsta nasilja i diskriminacije. Tema diskriminacije i nasilja je jako bitna i za evropki put Republike Srbije, jer je prepoznata kao problem i integrisana u Akcioni plan za poglavlje 23. Učesnici su ove teme posmatrali i kroz evropski kontekst.

 Javna debata „Pomozi mlađem od sebe“,  održana u prepunom Omladinskom centru, donela je do sada najdirektniju i najotvoreniju diskusiju o vršnjačkom nasilju.  Mladi osnovci, tokom 15 dana druženja i komunikacije sa „mentorima“ starijeg uzrasta su za razliku od „stidljive suzdržanosti“ ka nastavnicima i pedagozima u školama i nadležnim službama daleko iskrenije i slobodnije progovirila o svim aspektima nasilja na koje nailaze. Na samoj debati, bilo je vidljiva uspostavljena veza i efekat poverenja koje su mlađi stekli ka starijim učesnicima projekta i debate.

Prestavnici UG Primus, KZM Priboj, Centra za socijalni rad Priboj i pedagozi i psiholozi koji su prošli obuke UCPD, nakon otvorene debate sa đacima i mladima, predložili su nastavak projektnih aktivnosti koje bi dovele do intersektorske saradnje svih relevantnih činilaca na sprovođenju politika za decu i mlade na lokalu koji bi u sledećoj godini iznedrio donošenje Lokalnog međusektorskog protokola o saradnju u prevenciji i zaštiti dece od nasilja. 

 Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji realizuje Užički centar za prava deteta sa partnerskim organizacijama.

Rad Užičkog centra za prava deteta podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređivanje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”.

Događaj je i medijski propraćen i prilog možete pogledati OVDE.