Vesti

ODLUKA ZBORA GRAĐANKI I GRAĐANA NIŠA

Збор

грађанки и грађана Ниша је дана 10. априла 2018. године донео следећу

Одлуку

Аеродром „Константин Велики“ у Нишу је неотуђиво власништво свих грађанки и грађана Ниша.

Овом одлуком Збора грађанки и грађана Ниша стављаjу се ван снаге решења Градског већа Града Ниша број: 448-1/2018-03 и број: 448-2/2018-03, од 04. 04. 2018, која је потписао председник Градског већа Града Ниша Дарко Булатовић („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008).

Наведеним решењима су утврђени следећи предлози:

Предлог одлуке о преносу удела и оснивачких права над Јавним предузећем за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш и

Предлог решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, на грађевинском земљишту које чини комплекс Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу.

О овоме је требало да се одлучује на седници Скупштине града Ниша која је заказана за 10. 04. 2018. године. Седница Скупштине је одложена због великог грађанског незадовољства у Нишу пред могућношћу да аеродром „Константин Велики“ у Нишу буде отуђен од његових истинских власника – грађанки и грађана Ниша.

Губитак власништва над аеродромом „Константин Велики“ у Нишу био би последњи чин тродеценијског уништавања, некада врло развијене и снажне, привреде Ниша која је подизана великим прегнућем многих генерација Нишлијки и Нишлија.

Ми, грађанке и грађани Ниша, дугујемо свим прегаоцима и градитељима нашег града и самима себи да сачувамо наш аеродром, који је важан и незамењив чинилац привредног опстанка и развоја Ниша и Југоистичне Србије, а тиме и Србије у целини. Зато захтевамо да се доследно поштује уставно начело о равномерном развоју Србије. Зато смо непоколебљиви у захтеву да Ниш и Југоисточна Србија не смеју више бити најнеразвијенији део Србије.

Збор грађанки и грађана Ниша захтева да Скупштина Града Ниша у потпуности поштује грађанску вољу која је утврђена у овој одлуци демократском процедуром.

Доставити: Скупштини Града Ниша
Историјском архиву Ниша
 
У Нишу, ул. Николе Пашића 24. 10. априла 2018. године ИницијативаНе дамо Нишки аеродром