Vesti

Strukturirani dijalog: Lokalna inicijativa u Raški

    Lokalna inicijativa u opštini Raška, pokrenuta je od strane mladih uzrasta od 15 -30 godina u februaru tekuće godine. Kako bi ispitali stavove i potrebe mladih, tim lokalnih koordinatora za strukturirani dijalog je kroz neposredan razgovor sa mladima, on line upitnika koji su bili dostupni mladima i ankete koja je sprovedena u srednjim školama, a na osnovu uvida u rezultate ispitivanja, izdvojeno je da postoji dominantna potreba za uspostavljanjem novog servisa pri  kancelariji za mlade, a usmeren je na formiranje Razvojnog savetovališta za mlade.

      U sklopu projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji za cilj ima veće učešće mladih u donošenju odluka, dana 10.07.2018.godine u sali SO Raška održan je sastanak inicijatora, posrednika u jačanju položaja mladih (KZM) i donosioca odluka uz prisustvo predstavnika KOMS-a,  na kome su razmatrana potencijalna rešenja za uspostavljanje novog servisa, odnosno Razvojnog savetovališta za mlade. Sastanku u Raški prisustvovali su sekretar opštine Slobodan Ristović, šefica kabineta predsednika opštine Maja Vujanac, član Veća Veljko Raković i drugi predstavnici opštinske uprave. Zajedničkim dogovorom predložen je, a potom i usvojen model implementacije koji uključuje angažovanje stručnih saradnika, odnosno psiholoških savetnika Udruženja psihologa Novi Pazar, doktora medicine Doma zdravlja Raška, a uz podršku Ekumenske humanitarne organizacije (Novi Sad) koja će ustupiti prostorije Dnevnog boravka (u Raški) za realizaciju aktivnosti.

     U narednom periodu uz podršku KOMS-a i projekta koji KOMS realizuje u saradnji sa  BOŠ-om i Švedskom, opštine Raška, Udruženja psihologa i doktora medicine, pokrenuće se niz aktivnosti koji za cilj ima podizanje svesti o značaju brige o  mentalnom zdravlju, kroz edukacije na temu  mentalne higijene i  razvojnog procesa mladih, a potom i individualna ili grupna savetovanja kroz princip “Otvorenih vrata”, gde će mladi u sigurnom i prijatnom ambijentu, poštujući etičke principe poverljivosti i zaštite podataka korisnika, moći da koriste psihološko savetodavne usluge, jednom do dva puta nedeljno u terminima koji će korisnicima biti odgovarajući. U opštini Raška, do sada nije registrovana usluga Razvojnog savetovališta za mlade. Udruženje psihologa u Novom Pazaru je već osnovalo omladinsko psihološko savetovalište i pružaju savetodavno terapijske usluge koje su individualnog i grupnog karaktera i isto će se sprovoditi u Raški. Na ovaj način se primeri dobre prakse prenose i u Rašku. Predstavnici opštine Raška su istakli da će budžetom za narednu godinu predvideti projekte za udruženja sa ovim ciljem kako bi mogli da finansijski podrže ovakav vid aktivnosti razvijanja razvojnog savetovališta.