Vesti

Gradovi protiv korupcije

Dana 12.07.2018. godine u Nišu, u prostorijama MZ „Božidara Adžije“, BIRODI Beograd i Centar za integritet Niš, u saradnji sa UPSS Niš, su organizovali Tribinu „Antikorupcijski dijalog: Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije“.

Uvodničari:
Zorica Miladinović, koordinatorka LAF Niš u ostavci,
Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-a i
dr Vesna Crnogorac, upravnica Centra za integritet, Niš ( moderator Tribine)

Tribina je nastavak javnog zagovaranja „Gradovi protiv korupcije“ gde su održane već dve tribine, jedna u Nišu (organizacija UPSS) i druga u Beogradu (organizacija UPSS i BIRODI).

Niš je imao LAF od 2011. godine i u njemu je bio i predstavnik UPSS, Đokica Jovanović. Niški LAF je postigao, uz podršku BIRODI-a, za to vreme, zapažene rezultate. On je ugrađen u model Agencije za borbu protiv korupcije.

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23, usvojen na sednici Vlade Srbije 27. aprila 2016. godine, predviđa jačanje preventivnih  antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, koja je u preporuci iz Izveštaja o skriningu identifikovana kao jedna od oblasti posebno osetljivih na korupciju. Ovim dokumentom je predviđeno da gradovi i opštine usvoje i primene lokalne akcione planove za borbu protiv korupcije, odnosno lokalne antikorupcijske planove.

Pregovaračko poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u procesu pristupanja Uniji, a koje obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije. Proces pregovaranja u ovoj oblasti zvanično je otvoren 18. jula 2016. godine.

Rok koji je dat JLS za usvajanje LAP-a je drugi kvartal 2017. godine, odnosno do 30. juna 2017. godine.

Ni godinu dana od isteka roka Niš se nije pomerio sa počete tačke. Cilj lokalne samouprave je da kontrolu svoga rada vrše sami.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“