Vesti

Održana radionica u cilju izrade Strateškog plana Fondacije

U cilju rada na jačanju kapaciteta Fondacije kroz strateško planiranje, 14. i 15. jula 2018. godine u Subotici je održana dvodnevna radionica. Aktivno učešće u ovoj radionici uzelo je ukupno četrnaest članova Fondacije, od osnivača i članova Upravnog odbora Fondacije, preko koordinatora projekata, pravnika, psihologa, finansijskog menadžera, edukatora i ostalih saradnika Fondacije. Ovom prilikom raspravljali smo o najvećim snagama, ali i slabostima naše organizacije, o prilikama i pretnjama sa kojima smo se susretali u dosadašnjem radu i koje predviđamo u aktivnostima koje nas čekaju u budućnosti. Osim toga, istakli smo najveće probleme sa kojima se susrećemo i definisali ciljeve koje planiramo da ostvarimo u naredne četiri godine. Međusobno smo podelili zadatke i preuzeli odgovornosti, a kao cilj očekujemo jasan akcioni plan, prema kojem ćemo usmeravati naše aktivnosti u narednom periodu. 

Održana radionica je ocenjena kao veliki korak u daljem razvoju Fondacije, koji je značajan pre svega za dalju organizaciju rada Fondacije i međusobno usklađivanje i umrežavanje, ali i za razvoj grupne kohezije i jačanje tima kroz formalne i neformalne razgovore.