Fondacija Tijana Jurić

Nastavak institucionalne podrške Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima

U periodu između od 1. oktobra 2017. do 30. septembra 2018. godine planiramo realizaciju sledećih aktivnosti:

 1. Nastavak kampanje javnog zagovaranja – Inicijativa za promenu Krivičnog zakonika u sferi pooštravanja kaznene politike za najteža krivična dela nad decom: sastanci sa predstavnicima Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova i drugim nadležnim organima, kreiranje i učestvovanje u radu radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika, okrugli stolovi i javne rasprave koji će jednu od tema imati i elemente Pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koji se tiču bezbednosti dece, pokretanje još šire medijske kampanje i poziv građanstvu na uključivanje u kampanju;
 2. Nastavak rada na Inicijativi za uvođenje sistema obaveštavanja o nestanku dece "Amber alert" u Srbiji: sastanci sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i drugim nadležnim organima; nastavak kampanje upoznavanja javnosti sa principom funkcionisanja sistema. Predlog za uvođenje ovakvog sistema alarmiranja ušao je i u Akcioni plan pregovaranja Srbije za pridruživanje Evropskoj Uniji kada se radi o poglavljima 23 i 24. Takođe, planirana je i studijska poseta predstavnika organizacija koje se bave ovom temom i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Belgije, gde ovakav sistem već funkcioniše i daje odlične rezultate, a sve u cilju kako bi se bliže upoznali sa funkcionisanjem ovog sistema. Uvođenje ovog sistema za alarmiranje biće i tema konferencije koja će se održati u 2018;
 3. Održavanje online registra nestalih lica Srbije i sprovođenje kampanje kako bi informacija o postojanju ovog portala došla do korisnika. Kao deo ove aktivnosti predviđa se i uvođenje broja za nestale osobe putem koga će biti moguće prijaviti nestanak. Na što efikasnije obaveštavanje javnosti o nestaloj osobi veliki uticaj može da ima i javni registar nestalih osoba. Srbija danas nema jedinstven javni registar nestalih osoba sa posebnim segmentom za nestalu maloletnu decu. Postojanje takvog registra i podaci o nestaloj maloletnoj deci koja nisu pronađena održavalo bi kontinuitet u potrazi i davalo stalnu mogućnost da slika, opis i informacije o detetu budu uvek dostupne, što povećava šansu da dete, ukoliko je oteto i živo, neko prepozna i prijavi policiji. Upravo iz tih razloga Fondacija Tijana Jurić pokrenula je projekat uspostavljanja jednog ovakvog registra, te za to dobila podršku i od Ambasade Australije. Registrar je pokrenut u julu 2017, ali još uvek javnost ne zna dovoljno za njega i tek treba da ostvari pun potencijal i zaživi;
 4. Edukacije i informisanje dece, roditelja i javnosti o bezbednom korišćenju interneta i trgovini ljudima: nastavićemo sa organizacijom radionica i tribina, kao i predstava edukativnog tipa za decu o nasilju, organizacija konferencije o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“;
 5. Rad na jačanju kapaciteta Fondacije: pre svega kroz dalje unapređenje Strateškog plana fondacije, angažovanje stručnih saradnika i konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom u zaštiti prava dece, širenje mreže saradnika, partnerskih organizacija, donatora.

 

Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima

Realizacijom projekta „Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima” Fondacija Tijana Jurić ima cilj da u 2017. godini ostvari uspostavljanje i jačanje dijaloga ključnih aktera vezanih za unapređenje prava dece i bezbednosti, kao i da pokrene inicijative za izmenu propisa i poboljšanje informisanosti dece i građana o bezbednosnim rizicima. 

Period realizacije projekta je od aprila do septembra 2017. godine. Broj gradova obuhvaćenih ovim projektom je 90.

Ciljne grupe Fondacije Tijana Jurić su i mladi, donosioci odluka i javne institucije u zemlji i inostranstvu, drugi akteri civilnog sektora u zemlji i inostranstvu koji se bave pitanjima bezbednosti dece, roditelji, zaposleni u službama za socijalnu zaštitu, mediji. Krajnji korisnici delovanja Fondacije Tijana Jurić su svakako deca i mladi jer je cilj da se u započetoj borbi za veću bezbednost dece u Srbiji naprave pomaci u jačanju institucionalne i pravne zaštite maloletnika u skladu sa najboljim evropskim i svetskim praksama.

Strateški plan Fondacije Tijana Jurić u periodu od 2017. do 2019. godine jeste da putem svoga delovanja i kroz realizaciju projekta „Institucionalna podrška Fondaciji Tijana Jurić - unapređenje bezbednosti dece u skladu sa evropskim standardima”, doprinese rešavanju sledećih problema u oblasti zaštite bezbednosti dece.

Fondacija Tijana Jurić je neprofitna organizacija osnovana 2015. godine u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama Republike Srbije. Fondaciju su pokrenuli roditelji tragično nastradale devojčice Tijane Jurić koja je oteta i ubijena u leto 2014. godine. Misija Fondacije je da svojim delovanjem unapredi bezbednost dece u Srbiji kroz preventivno delovanje i edukaciju, kako se ovakvi slučajevi ne bi zaboravili i ponovili. U fokusu Fondacije su briga o deci i mladima i njihova bezbednost na ulici, u školi i na internetu, kao i podrška porodicama i poboljšanje uslova i institucionalnih mehanizama pronalaženja nestale dece i odraslih lica.

Budući da se oblast delovanja Fondacije odnosi na bezbednost dece, prirodan partner i ključan sagovornik u nastojanjima da se unaprede mehanizmi zaštite dece jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, koje, kao javna institucija, i u ovom projektu ima status saradnika.

Aktivnosti:

 • Sprovođenje kampanje javnog zagovaranja za uvođenje mehanizma alarmiranja Tijana Alert/Amber Alert;
 • Sprovođenje kampanje javnog zagovaranja za uvođenje kazne doživotnog zatvora za teška krivična dela počinjena nad decom (učešće u radu radnih grupa, medijske kampanje, debate, tribine);
 • Obeležavanje značajnih datuma koji se tiču bezbednosti dece kroz akcije i događaje (25. maj – Međunarodni dan nestale dece, 2. decembar – Međunarodni dan ukidanja ropstva, 18. oktobar – Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima);
 • Preventivne aktivnosti u radu sa decom, roditeljima i stručnim licima - radionice (o trgovini ljudima, bezbednosti na internetu);
 • Godišnje konferencije o bezbednosti dece – „Bezbednost i odgovornost“;
 • Godišnje održavanje Festivala „Glas anđela“ posvećen stvaralaštvu mladih kao vidu borbe protiv nasilja;
 • Održavanje edukativnih predstava o nasilju za decu širom Srbije;
 • Organizovanje sportskih događaja za decu u sklopu prevencije vršnjačkog nasilja.

Rezultati:

 • Uveden Tijana Alert/Amber Alert sistem za alarmiranje nestanka dece;
 • Pokrenut Nacionalni portal za nestala lica;
 • Pristupanje mreži „Missing Children Europe“; 
 • Pristupanje mreži „Global Missing Children Network“;
 • Potpisan Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova po pitanjima unapređivanja bezbednosti dece i potrage za nestalom decom;
 • Potpisan Memorandum o saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije u pogledu edukacija dece o bezbednosnim rizicima;
 • Potpisan Memorandum sa Udruzenjem novinara Srbije ili novinskom agencijom Beta;
 • Uvedena kazna doživotnog zatvora za teška krivična dela počinjena nad decom;
 • Unapređen položaj Fondacije Tijana Jurić kao relevantnog i prepoznatog aktera u oblasti zaštite bezbednosti dece.

Kao sveobuhvatne rezultate ovog projekta predviđene su dve nove pokrenute inicijative za izmenu pravnih akata i praktičnih mehanizama koji regulišu pravne i bezbednosne aspekte zaštite prava dece – za pooštravanje kazni za najteža krivična dela nad decom i za uvođenje jedinstvenog sistema alarmiranja javnosti po nestanku deteta.