Vesti

UZ SAJT EU MLADI – INFORMISANI I PROAKTIVNI

Na web platformi EU MLADI (www.eumladi.ec.org.rs), Edukativnog centra Kruševac, dostupne su redovno ažurirane informacije o projektnim aktivnostima u sklopu “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, kao i vesti, tekstovi i prilozi o temama bitnim za mlade i zapošljavanje. 

Cilj je da se preko ove web platforme, iz više uglova i kroz teme iz svakodnevice – studiranje, volontiranje, obuke, zaposlenje... mladima približe benefiti koje donose evropske integracije. Web platforma EU MLADI pruža širok dijapazon korisnih sadržaja: od informacija bitnih za mlade, zapošljivost i zapošljavanje na lokalnom nivou, preko aktuelnih poziva za evropske programe edukativne mobilnosti (trening kursevi, omladinske razmene, Evropski volonterski servis), do tekstova koji se odnose na značaj aktivnog učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinskih politika i praksi.

Na web platformu, u sklopu projekta, biće postavljen i EU mladi – online Bilten koji će sadržati izveštaje sa preporukama, u kontekstu evropskih vrednosti i standarda, u okviru sledećih tema: karijerni razvoj mladih, obuke, stručne prakse i neformalno obrazovanje, EU paket garancija za mlade, rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. 

Rad Edukativnog centra Kruševacpodržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.