Vesti

Strukturirani dijalog: Lokalna inicijativa u Čačku

Dana 12.07.2018.godine u Sali gradskog veća, održan je strukturirani dijalog u okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije. Strukturirani dijalog, kao sredstvo aktivnog učešća mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou je praksa u EU, a u okviru pomenutog projekta Čačak je jedan od 5 gradova koji imaju tu mogućnost da prvi implementiraju ovaj proces.

Sastanak je kroz uspostavljanje strukturiranog dijaloga omogućio uključivanje mladih u procese donošenja odluka i kreiranje lokalne politike u saradnji sa donosiocima odluka, što svakako predstavlja ogroman korak u definisanju ovakve vrste pristupa koja ima za cilj poboljšanje komunikacije sa mladima.

Tema sastanka bila je mogućnost uspostavljanja besplatnog prevoza sa ograničenim vremenskim trajanjem za učenike srednje Medicinske škole na relaciji Solid-Bolnica za vreme obavljanja stručne prakse. Tema je definisana od strane mladih na prethodnim radionicama koje je realizovala Kancelarija za mlade u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije.

Na samom početku, Valentina Gvozdenović, bivša učenica Medicinske škole i student Agronomskog fakulteta je upoznala prisutne sa ključnim tezama koje će biti predmet dijaloga u daljnjem, a nakon nje, bivši predsednik učeničkog parlamenta Medicinske škole (2017/18) i sadašnji student Agronomskog fakulteta Nikola Milić nam govori o ključnim statističkim informacijama na godišnjem nivou na osnovu kojih se relevantno mogu proceniti novčana sredstva potrebna za ovu namenu.

Učenica Gimnazije Jovana Jevremović naglasila je da su mladi do sada apsolutno imali podršku svog grada i Gradske uprave, a da ovim procesom žele da tu saradnju stave na jedan viši nivo razbijajući predrasude o tome da mladi nemaju mogućnost da iznesu svoje mišljenje, predloge i stavove i da pritom budu saslušani od strane donosioca odluka.

Tatjana Dačović, student Više škole za obrazovanje vaspitača, svojim izlaganjem akcenat je stavila na benefit koji bi roditelji ostvarili po ovom pitanju, navodeći pritom smanjenje finansijskih troškova kao osnovni argument.

Bratislava Jovanović, bivša učenica Medicinske škole podsetila je na to da su radnicima bolnice obezbeđena sredstva za prevoz do posla pozivajući na mogućnost obezbeđenja iste šanse i mladim potencijalnim zdravstvenim radnicima.

Mila Petrović, učenica Muzičke škole i predsednica parlamenta iste, govorila je o važnosti dualnog obrazovanja, njegovom uticaju na lokalni i nacionalni razvoj i ogromnom koraku koji ovaj proces čini u tom delu.

Ovaj sastanak predlogom rešenja zaključila je Nikoleta Vojinović, učenica Gimnazije imajući u vidu i moguće probleme koji mogu stati na put realizaciji ovog predloga.

Nakon izlaganja mladih, potkrepljenih veoma argmentovanim činjenicama i pohvale od strane donosioca odluka, dijalog je nastavljen u istom smeru.

Pedagog Jelena Vučićević je pohvalila ideju i inicijativu mladih, pružajući svoju potpunu podršku u njenoj realizaciji , navodeći kao predlog rešenja pomoć Medicinske škole u izradi samih kartica za prevoz, zbog postojanja eventualne mogućnosti zloupotrebe istih, pritom takođe navodeći i potpuno razumevanje u delu finansijskog ograničenja. Njeno mišljenje podelila je i sekretar Medicinske škole.

Predstavnik saveta roditelja Medicinske škole takođe je pohvalio ovu inicijativu mladih, posebno u delu međusobne povezanosti učenika koji pripadaju različitim školama, ujedinjeni oko jednog zajedničkog predloga, direktnim obraćanjem donosiocima odluka da se ova ideja ne treba shvatiti kao trošak, već kao ulaganje u budućnost.

Nebojša Bežanić, načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, nakon iskrenih pohvala mladima i celokupnom njihovom zalaganju, rekao je da odluci o budžetu mora prethoditi najpre promena pravilnika koji se odnosi na ovaj deo usluga.

Načelnik Gradske uprave za lokalni ekonomski razvoj, Vladimir Grujović, kao direktno rešenje naveo je posetu preduzeću zaduženom za prevoz putnika, smatrajući da zajedničko učešće Grada i preduzeća predstavlja smisleni deo eventualnog rešenja, takođe navodeći da samo iniciranje predloga predstavlja početni, veliki korak ka njegovoj konačnoj realizaciji.

Sonja Nikolić, šef službe za boravičku invalidsku zaštitu, istakla je na osnovu Odluke o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigradskom saobraćaju, da pravo na besplatan prevoz, kao i prevoz sa popustom imaju penzioneri, učenici osnovnih škola, kao i pripadnici ugroženih kategorija u skladu sa pravilnikom, a da isti ne prepoznaje ciljnu grupu pomenutu na sastanku, kao i da ograničenje predtavlja to što učenici Medicinske škole nemaju boravište i prebivalište na teritoriji Čačka, šta Pravilnik ne prepoznaje u smislu besplatnog prevoza.

Na samom kraju sastanka, zamenica gradonačelnika Milica Dačić, je pohvalila ideju mladih i iskazala zadovoljstvo povodom uspostavljanja i poboljšanja komunikacije sa mladima na ovaj način. Potom je podsetila na činjenicu da Kavim cenu svojih karata za prevoz nije menjao od 2012.godine kao i da grad ima širok spektar socijalnih kategorija koji imaju pravo na benefite po ovom osnovu, navodeći da će ovaj predlog svakako imati svoj nastavak nalazeći moguće rešenje koje bi donelo korist za cekupnu lokalnu zajednicu.