Vesti

Medijska stvarnost - u susret Medijskoj strategiji

Tribina "Medijska stvarnost -  susret Medijskoj strategiji", u organizaciji UPSS, održana je 07.08.2018. godine u prostorijama Media & reform centra u Nišu.

Na tribini su govorili:

Bojana Selaković, Građanske inicijative Beograd
Zorica Miladinović, dopisnik Danasa iz Niša
Robert Kasumović, Forum Roma Srbije i portal Mašina
Zoran Gavrilović, BIRODI Beograd
Milosav Jukić, UPSS

Posle raspada prve radne grupe za izradu Medijske strategije, sastanka Nacionalnog konventa i formiranja neke nove grupe samopozvanih, postaje sve izvesnije da će građani, koji su i finansijeri i korisnici medijskih usluga, biti izbačeni iz tog procesa.

NVO Građanske inicijative su pokušale da organizuju sastanak sa udruženjima novinara ali do toga još uvek nije došlo.

Iz tih razloga UPSS je organizovao ovu tribinu, u nameri da se učesnicima tajnih pregovora u izradi Medijske strategije jasno pokaže da Udruženja građana ne pristaju na to.

Bojana Selaković je rekla da je bio uspeh kada se prethodni nacrt medijske strategije povukao, ali da način na koji je formirana nova radna grupa i način na koji se utiče na nju jeste ono što vraća korak unazad. Potrebno je, tvrdi ona, zastupati interese građana, a ono što je dobro, ističe, jeste i da određeni međunarodni akteri imaju uticaj na državu kako bi se javni interes ispoštovao.

Zorica Miladinović, novinarka Danasa, smatra je neophodno na sto staviti predlog o uvođenju regionalnih javnih servisa i o  njemu diskutovati sa aspekta ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja i medijskih potreba građana, a bez dosadašnje ostrašćenosti, pristrasnosti ili pritisaka različitih lobija.

Gavrilović je kazao da bi nova Medijska strategija morala da se zasniva na tri stuba- integritetu medija i novinarske profesije, uključivanju građana koji moraju da imaju mogućnost da kažu šta žele i šta su dobili za svoj novac, kao i „ozbiljnu popravku REM-a“ i unapređenje rada javnih servisa. On je ocenio da je „neophodna reforma javnih servisa“, te razmatranje predloga formiranja regionalnih javnih servisa, kako bi manjine ozbiljnije ostvarile pravo na informisanje.

Milosav Jukić, iz Udruženog pokreta slobodnih stanara (UPSS), rekao je da se udruženje zalaže za formiranje regionalnih javnih servisa jer smatra da je takvo rešenje u korist građana. Za ista sredstva se mora dobiti ista usluga, ravnopranost građana i ravnomerni regionalni razvoj, Ustavom garantovani, se moraju poštovati.

Prisutnima na tribini UPSS podeljeni su materijali:

Predlog BIRODI-a za izmenu Medisjke strategije i

Razmišljanja UPSS oko toga šta bi trebalo da sadrži nova Medijska strategija.

 

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“