Vesti

Strukturirani dijalog: Lokalna inicijativa u Somboru

Kancelarija za mlade Grada Sombora u partnerstvu sa Somborskim edukativnim centrom učestvuje u projektu Krovne organizacije mladih Srbije “Glas mladih u demokratskim procesima“. Prva od aktivnosti u okviru lokalne inicijative bila je fokus grupa sa mladima na temu "Šta je potrebno mladima u Somboru?" održana 02.08.2018. u prostorijama SEC-a. Fokus grupu su vodile Bojana Nešović, koordinatorka za decu i mlade Grada Sombora i Ivana Barać, omladinska radnica Somborskog edukativnog centra, a radionici je prisustvovala i Jelena Mitrović članica Upravnog odbora KOMS-a koja je učesnicima/cama ukratko predstavila rad KOMS-a, kao i projekat u okviru kog je realizovana fokus grupa sa mladima.

U narednom periodu planirana je radionica sa mladima na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se mladi u Somboru upoznali sa ovom temom, a prethodni problem koje su mladi u toku fokus grupe naveli, biće takođe tema radionice, gde će se sa učesnicima/cama radionice diskutovati o mogućim rešenjima navedenih problema u lokalnoj zajednici. Nakon održane radionice takođe je planiran i Okrugli sto mladih i predstavnika Saveta za mlade Grada Sombora, gde će mladi sa članovima Saveta imati priliku da razgovaraju o problemima sa kojima se mladi suočavaju u Somboru, ali i o mogućim rešenjima istih.