Vesti

Predstavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji

U okviru Omladinske nedelje (6-12. avgust) koja se organizuje povodom proslave Međunarodnog dana mladih (12. avgust), Krovna organizacija mladih Srbije danas je predstavila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2018. godinu na konferenciji za štampu u Medija centru u Beogradu.

Alternativni izveštaj predstavlja analizu trenutnog stanja mladih u državi, a sprovedeno je kroz desk analizu, fokus grupe i upitnik u kojem je učestvovalo 1200 mladih. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“, koje KOMS sprovodi uz podršku Beogradske otvorene škole i programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ finansiranog od strane Kraljevine Švedske.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2018. godine, a predstavljanje reziltata privuklo je pažnju mnogih medija, ali i predstavnika/ca organizacija civilnog društva, stručnjaka/kinja, pojedinaca/ki i drugih aktera omladinske politike.

Na predstavljanju Alternativnog izveštaja govorili su Snežana Klašnja, pomoćnica minsitra u Ministarstvu omladine i sporta, Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Mila Lukić, predsednica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Alternativni izveštaj predstavio je Boban Stojanović, autor i istraživač, i programski koordinator u KOMS-u.

Na početku konferencije, predsednica Upravnog odbora KOMS, Mila Lukić poželela je dobrodošlicu prisutnima i poručila da je važno da se svi akteri uključe u dijalog, te da su podrška, saradnja i zajedničke inicijative ključni stubovi unapređenja trenutnog položaja mladih, ali i sredstva pomoću kojih možemo kreirati podsticajno okruženje u kojem mladi rastu i razvijaju se.

Prisutne je pozdravila i Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta. Ona je poručila da mladi nisu samo naša briga, već najpre saradnici, oni sa kojima zajedno odlučujemo. Pomoćnica ministra predstavila je prisutnima aktivnosti koje je Ministarstvo omladine i sporta sprovelo u saradnji sa partnerima iz civilnog sektora, i naglasila da je saradnja takvog tipa uslov za uspešnu omladinsku politiku.

Na kraju uvodnog dela, Milorad Bjeletić je u ime Beogradske otvorene škole, predstavio program “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, u okviru kojeg KOMS sprovodi pomenuti projekat „Glas mladih u demokratskim procesima“, naglasivši da se kroz ovaj projekat najpre razvija aktivno građanstvo među mladima. Posebno je istakao da treba raditi na uzrocima nepoverenja mladih u demokratiju kao sistem upravljanja, jer ukoliko mladi nemaju razvijenu svest o demokratičnosti, ne možemo govoriti ni o napretku našeg društva.

Potom je Boban Stojanović predstavio rezultate istraživanja, koje već drugu godinu zaredom sprovodi KOMS. Ideja izveštaja je da doprinese postojećim podacima i statistikama koje se direktno tiču položaja, potreba, stavova i mišljenja mladih u Srbiji. Godišnjom analizom stanja omladinske politike možemo pratiti trendove aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka, kvantitativno oceniti uspešnost prethodno preduzetih mera za poboljšanje položaja mladih i formulisati nove preporuke upućene širokom krugu aktera, kao smernice za dalji rad institucija, organizacija i pojedinaca/ki.

Elektronska verzija Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2018. godinu, može se naći na KOMS-ovom sajtu u sekciji KOMS publikacija.

Za sve dodatne informacije, možete nam pisati na office@koms.rs.