Vesti

Konferencija za medije “Kršenja osnovnih prava osoba sa invaliditetom u Izveštaju Evropske unije o napretku Srbije”

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, u utorka 4. septembra 2018.godine, održala je konferenciju za štampu u prostorijama Press centra.

Na konferenciji je predstavljeno stanje prava osoba sa invaliditetom u kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. MDRI-S je jedna od organizacija civilnog društva koja direktno doprinosi sadržaju Izveštaja o napretku, te stoga nastoji da skrene pažnju na urgentne probleme osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i predstavi ih relevantnim faktorom u procesu pridruživanja.

Fokus konferencije bio je na uskraćivanju osnovnih prava osobama sa mentalnim invaliditetom, nasilje nad ženama i devojčicama u institucijama socijalne zaštite, neravnopravnost pred zakonom, ugrožavanje prava dece sa invaliditetom, pristup obrazovanju, uslugama, tržištu rada, ali i predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.