Vesti

Paket usluga za mlade – Fokus grupa u Nišu za kraj istraživačkog procesa

U okviru istraživačkog procesa projekta “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u planu su fokus grupe koje partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac i niški PROAKTIV, organizuju sa ciljem utvrđivanja stanja i perspektiva koje imaju mladi za razvoj karijere, zapošljivost i zapošljavanje na nivou lokalnih zajednica, u Rasinskom i Nišavskom okrugu, a u kontekstu evropskih integracija Srbije.

Proaktiv iz Niša je 30. avgusta organizovao fokus grupu sa predstavnicima organizacija civilnog društva,  privatnog sektora i mladih grada Niša. Razgovor sa relevantnim akterima vezano za ovu temu se odnosio na položaj i persektive koje imaju mladi na nivou njihovih lokalnih zajednica, postojeće javne politike, prakse i mere podrške koje se odnose na mlade i zapošljavanje, kao i na ulogu organizacija civilnog društva u približavanju procesa i benefita evropskih integracija za mlade. Kroz diskusiju tokom fokus grupe, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, mišljenja i iskustva koja se odnose na položaj mladih, njihov karijerni razvoj, jačanje zapošljivosti i zapošljavanje u lokalnim sredinama iz kojih dolaze. Takođe su imali priliku da iznesu svoje mišljenje o obrazovnom sistemu i prilikama za sticanje obrazovanja u Nišu i  perspektivi za pronalaženje posla u svom gradu. U proteklom periodu su održana fokus grupe u Svrljigu i Aleksincu.

Fokus grupama je prethodilo mapiranje lokalnih dokumenata i relevantnih aktera, za četiri tematske oblasti: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. Partnerske organizacije na ovom projektu, istraživanje sprovode sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika za unapređivanje položaja i perspektiva mladih na nivou lokalnih zajednica, a kroz programe i mere podrške da razvijaju svoju karijeru, unapređuju zapošljivost i zapošljavanje. 

Rad Edukativnog centra Kruševacpodržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.