Vesti

Paket usluga za mlade – Fokus grupa „Gadzin Han“

U okviru istraživačkog procesa projekta “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u planu su fokus grupe koje partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac i niški PROAKTIV, organizuju sa ciljem utvrđivanja stanja i perspektiva koje imaju mladi za razvoj karijere, zapošljivost i zapošljavanje na nivou lokalnih zajednica, u Rasinskom i Nišavskom okrugu, a u kontekstu evropskih integracija Srbije.

Proaktiv iz Niša je 4. septembra organizovao fokus grupu sa predstavnicima privatnog sektora i medija opštine Gadzin Han. Razgovor sa relevantnim akterima vezano za ovu temu se odnosio na položaj i persektive koje imaju mladi na nivou njihovih lokalnih zajednica, postojeće javne politike, prakse i mere podrške koje se odnose na mlade i zapošljavanje, kao i na ulogu organizacija civilnog društva u približavanju procesa i benefita evropskih integracija za mlade. Kao što nam je poznato kroz proces mapiranja relevantnih aktera i što nam je potvrđeno kroz diskusiju tokom fokus grupe, civilni sektor u opštini Gadzin Han skoro i da ne postoji, osim folklornih društva, udruženja lovaca i pčelara ne postoji nijedno formalno udruženje koje se aktivno bavi mladima. Takođe smo kroz proces primetili da opština, nije prepoznala ovu temu i naše aktivnosti kao bitne za njihovu lokalnu zajednicu. Učesnici koji su prisustvovali su imali priliku da iznesu svoje stavove, mišljenja i iskustva koja se odnose na položaj mladih, njihov karijerni razvoj, jačanje zapošljivosti i zapošljavanje u Gadžinom Hanu generalno. Saznanja do kojih smo došli su nas jako zabrinula, pogotovo jer znamo da ovo nije jedina opština koja se susreće sa problemima kao što su nizak prirodni priraštaj, niska stopa zaposlenosti ali i migracije ljudi zbog školovanja, posla i nedostatka kulturno-zabavne ponude.  U proteklom periodu su održane fokus grupe u Svrljigu, Aleksincu i Nišu a ovo je poslednja u Nišavskom okrugu. Sledeći korak je izveštaj kojim će se ukazati na stanje i situaciju u našem okrugu na teme kao što su: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. Partnerske organizacije na ovom projektu, istraživanje sprovode sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika za unapređivanje položaja i perspektiva mladih na nivou lokalnih zajednica, a kroz programe i mere podrške da razvijaju svoju karijeru, unapređuju zapošljivost i zapošljavanje. 

Rad Edukativnog centra Kruševacpodržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.