Vesti

КОМЕНТАР ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О ПРАВИМА ДЕТЕТА И ЗАШТИТНИКУ ПРАВА ДЕТЕТА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припремило је преднацрт Закона о правима детета, и у јулу 2018. године упутило јавни позив за сугестије на представљени текст. Ужички центар за права детета је припремио коментар на предложени преднацрт у којем се указује на концептуалну недоследност и недореченост предложеног текста, односно указује на потребу да се пре даљег рада на тексту предлога у стручној јавности размотре оквири и циљеви Закона који свакако недостаје правном систему Републике Србије, а чије је доношење препоручено и од стране Комитета за права детета Уједињених нација у закључним запажањима упућеним Републици Србији почетком 2017. године.

Документ можете погледати ОВДЕ.