Vesti

Održan okrugli sto u organizaciji Fondacije Tijana Jurić

Fondacija Tijana Jurić je 24. septembra 2018. godine u Subotici organizovala okrugli sto, sa namerom da na jednom mestu okupi predstavnike državnih institucija i domaćih i stranih organizacija koji zajedno mogu umnogome da doprinesu unapređenju bezbednosti dece.

Tema okruglog stola bila je: Deca u riziku - različiti mehanizmi za poboljšanje stepena bezbednosti dece, kroz međusobnu saradnju i usaglašeno delovanje vladinih institucija i nevladinih organizacija, a u skladu sa evropskim principima i standardima.

Učesnici okruglog stola bili su:

Igor Jurić - Fondacija Tijana Jurić

Nina Davidović - Fondacija Tijana Jurić

Joseph Borg - Ministry of Home affairs and national security Malta

Claudia Taylor-East - SOS Malta

Mina Lukić - Centar za integraciju mladih

Nataša Raičević, Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG

Boris Radanović - SWGfL - Schools Broadband, Online Safety & Training

Rosanka Venelinova - Center Nadja Bulgaria

Milan Radovanović - Defektološko savetovalište Entera

Jelena Buvač - Fondacija Tijana Jurić

Aida Mijović - Fondacija Tijana Jurić

Sanja Ignjatović Eker - moderator

Osim okupljanja stručnih lica iz domaćih i stranih institucija i nevladinih organizacija, sučeljavanja različitih mišljenja, iskustava i primera dobrih praksi, ovom prilikom su predstavljeni različiti mehanizmi u zaštiti dece od nasilnika. Zaključeno je da je međusobna komunikacija, saradnja i razmena između vladinog i nevladinog sektora od ključnog značaja za unapređenje bezbednosti dece, stoga je posebna pažnja usmerena na unaprepređenje daljih tokova te saradnje. Krajnji cilj održavanja okruglog stola bila je svakako procena bezbednosti dece u Srbiji, kao i razmatranje primera dobre prakse iz više zemalja Evropske Unije, u cilju početka njihove primene u Srbiji.

Po održavanju okruglog stola, usledila je stručna konferencija „Bezbednost i odgovornost 2018“, koja je održana 25. septembra 2018. godine i gde su šire razmatrane ove teme.