Vesti

UCPD dao doprinos Izveštaju o napretku Srbije

Užički centar za prava deteta dao je pisani doprinos za Izveštaj o napretku Srbije za 2018. godinu u delu koji se odnosi na implementaciju Akcionog plana pregovaračkog poglavlja 23, a koji se tiče prava deteta.

Centar je  sredinom 2017. godine započeo praćenje implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, i do sada izradio tri nezavisna izveštaja zaključno sa krajem drugog kvartala 2018. godine. Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije tačaka 3.6.2.1 – 28 i 3.8.2.13 – 28 Akcionog plana 23 – odnosno tačaka koje se odnose na implementaciju prava deteta u Republici Srbiji.

Zaključci i nalazi naših nezavisnih izveštaja našli su se u Izveštaju o napretku Evropske komisije.

 Osnovni zaključci u vezi sa datim predmetom posmatranja su:

- Nije uspostavljen celovit normativni osnov za punu primenu Konvencije o pravima deteta. Ne uočava se ni da postoji sistematski, koordinisan pristup radu na ovom okviru, kao ni na drugim merama i aktivnostima unapređivanja prava deteta. Kao rezultat, postoji ozbiljno kašnjenje u ispunjenju tački AP 23 koja se tiču prava deteta;

- Ne postoji još uvek ustanova Zaštitnika prava deteta, i dalje sečeka na početak izrade novog Nacionalnog akcionog plana za decu.

- Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta iz februara 2017. godine nisu reflektovana na aktivnosti koje su se od tada odvijale. Postoji potreba da nadležna ministarstva preporuke Komiteta sadržane u zaključnim zapažanjima uvrste u Akcioni plan i dalje aktivnosti usmere ka ispunjenju datih preporuka tamo gde je to relevantno i moguće.

- Aktivnosti koje se preduzimaju često imaju formalni i normativni karakter.

- Efekti primene razvijenih instrumenata na stanje prava deteta i dobrobit dece u Srbiji su nepoznati jer se ne mere.

- Uočljivija slabost sistema za preduzimanje neophodnih mera kao i zatvorenost za suštinske promene.

- Nepovezanost aktivnosti, kao i izvora finansiranja, odnosno opredeljenih sredstava sa postavljenim ciljevima, upućuje na zaključak da nisu svi akteri u dovoljnoj meri upoznati sa Akcionim planom i njegovom svrhom. Ovaj zaključak naglašen je i činjenicom da Izveštaj vrlo često izostavlja informacije o važnim dokumentima i aktivnostima, a da u pojedinim tačkama daje detaljan spisak aktivnosti i izobilje, nekada i nedovoljno obrađenih podataka.

Nezavisni izveštaji su nastali u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.