Vesti

Radionica debata sa srednjoškolcima- važnost učešća dece u procesu donošenja odluka u školi

Prikaz analize javne politike

 

UCPD je 11. januara 2019. u Čačku održao radionicu debatu sa 30 srednjoškolaca iz Užica, Čačka i Kraljeva na temu: „Bez učešća učenika u odlučivanju nema dobre škole“. Ovako postavljena tema imala je za cilj da intrigira i podstakne debatu srednjoškolaca po ovom pitanju, u kojoj su grupa „za“ i grupa „protiv“ analizirali i definisali pojam kvalitetne škole, pojam učešća u odlučivanju; analizirali ciljne grupe i dobrobiti koje će imati od učešća dece u odlučivanju. Centralni deo su činile analize efekata od učeničkog učešća, odnosno, na koji način će to doprineti kvalitetnoj školi koju su mladi definisali.

Mladi su imali priliku da analiziraju realizovanu debatu sa aspekta snage korišćenih argumenata, da li su na pravi način predstavili dobiti, tj.manjkavosti koncepta, da li su upotrebljeni argumenti koji sadrže logičke greške i koje, odnosno da li su na pravi način opovrgavani argumenti suprotne strane. Primenjena tehnika debate je doprinela da mladi analiziraju ovu temu iz različitih perspektiva, i samim tim je bolje razumeju.

Drugi deo radionice se tematski nadovezao na debatu i  analizu, bio je posvećen prikazu dokumenta Analiza praktične politike - učešća dece u procesu donošenja odluka u školi, analizom njegovog sadržaja, diskusijom o  putevima kako se određena ideja prezentuje donosiocima odluka.

Povratkom u svoje sredine, srednjoškolci će raditi na diseminaciji znanja, tako što će organizovati vršnjačke radionice, odnosno prezentacione debate koje će upotpuniti argumentima iz predstavljenog dokumenta. Na ovaj način mladi demonstriraju aktivnu ulogu u informisanju vršnjaka o temama koje ih se tiču, a što je najvažnije, prezentuju  ideje kako se utiče na donosioce odluka u cilju menjanja stanja.

Radionice su deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.