Vesti

Sastanak sa organizacijama civilnog društva koje rade sa/za decu

UCPD je 17. januara 2019. godine održao sastanak sa 10 predstavnika organizacija civilnog društva na kojima je diskutovano o sadržaju dokumenta „Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju - ostvarivanje prava na poštovanje mišljenja deteta u OV sistemu“.

Zašto je dokument važan za organizacije, na koji način ga mogu koristiti u radu, kako ga prezentovati odraslima koji rade sa/za decu, obrazovnim institucijama i kako ga prezentovati deci i participativnim grupama mladih, bile su neke od tema o kojima se diskutovalo.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.