Vesti

Saradnja sa udruženjima građana

            Dana 05.01.2018. godine u Beogradu, sa početkom u 15 časova, predstavnici UPSS održali su zajednički sastanak sa udruženjem Efektiva Beograd.

            Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje i ispitivanje mogućnosti zajedničkog delovanja radi zaštite prava građana.

            Aktivnost UPSS je već svima dovoljno poznata pa smo akcenat stavili na upoznavanje sa radom Efektive.

NAROČITE OBLASTI INTERESOVANJA EFEKTIVE su:
1. Rad banaka i NBS kao kontrolnog organa rada banaka 
2. Rad komunalnih preduzeća (voda, toplane, smeće, čišćenje, parking servis, pogrebne usluge)
3. Rad preduzeća koja nisu komunalna ali im je podzakonskim aktima lokalnih samouprava dat takav status (Objedinjena naplata komunalnih usluga)
4. Rad kompanija koje pružaju “usluge slične komunalnim” (EPS, operateri kablovskih, internet usluga i mobilne telefonije)
5. Borba protiv monopola, kartela i zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu u radu preduzeća za objedinjenu naplatu, EPS-a, toplana i drugih komunalnih preduzeća – javnih ili privatnih
6. Unapređenje potrošačkih prava i sistema zaštite potrošača, s obzirom da je ta zaštita, uprkos odličnom Zakonu o zaštiti potrošača, na vrlo niskom nivou jer (I) Ministarstvo trgovine uporno podržava i protežira uvek ista potrošačka udruženja koja ne žele da se zameraju javnim komunalnim preduzećima, naročito toplanama i EPS-u, (II) najveća i najbolje finansirana udruženja potrošača ne samo što neće da se zameraju državi, tj javnim preduzećima, već pojedina primaju donacije od tih preduzeća a onda ćute povodom njihovog nezakonitog ponašanja (III) sudije ili ne znaju propise ili osluškuju želje i interese lokalnih samouprava, EPS-a, toplana i komunalnih preduzeća, pa štite budžet presuđujuči na štetu oštećenih potrošača, pri čemu ignorišu postojanje Zakona o zaštiti potrošača kao krovnog u oblasti zaštite potrošača i Zakona o energetici, a pozivaju se na neustavne uredbe poput onih koje se tiču isporuke električne I toplotne energije, na derogirani član 13 Zakona o komunalnim delatnostima i na derogirane, pa još i protivzakonite podzakonske akte lokalnih samouprava. 
7. Rad javnih izvršitelja i rad državnih organa/subjekata koji po zakonu kontrolišu izvršitelje 
8. Razvoj sudske/izvršteljske prakse u potrošačkim sporovima, parnicama, prekršajnim postupcima i izvršnom postupku.
9. Proučavanje zakona i sudske/izvršiteljske prakse u svetu i regionu
10. Uticaj na zakonodavca, radi bolje zaštite prava potrošača i radi donošenja socijalno odgovornijih zakona u odnosu na sadašnje

            Dogovoren je nastavak saradnje izradom plana zajedničkog delovanja. Kompletan tekst o Efektivi možete preuzeti OVDE.

            U isto vreme održan je sastanak Inicijative “Građanski front” sa udruženjima sa kojima UPSS ima već dugu saradnju, pre svega sa Inicijativom Ne davimo Beograd i udruženjem Lokalni front Kraljevo.

            Cilj sastanka je bio dalje koordiniranje rada i izrada dokumenata radi zaštite javnog dobra. Dogovorena je i prva tribina “Politička zloupotreba javnog dobra” u Nišu.

Rad UPSS podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“