Vesti

EDUKATIVNI CENTAR KRUŠEVAC ORGANIZOVAO KONFERENCIJU “EVROPA ZA MLADE”

U Kruševcu je, 27. i 28. februara, održana Konferencija “Evropa za mlade”, sa ciljem promovisanja i podrške učešću mladih žena i muškaraca u različitim programima i projektima nacionalne i međunarodne mobilnosti i saradnje. Na dvodnevnoj konferenciji, u organizaciji Edukativnog centra Kruševac, diskutovalo se o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, sa fokusom na mlade i zapošljavanje.

Na konferenciji su učestvovali: predstavnici Mreže mladih Jugoistočne Evrope, DELI centra iz Niša, Beogradske otvrorene škole, kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao i javnog, civilnog i biznis sektora iz višegradova i opština u Srbiji. Učesnici iz različitih sektora, govorili su o položaju mladih i podsticajnim merama za unapređenje njihove zapošljivosti u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze, a o ovoj temi se razgovaralo i u kontekstu evrointegracija Srbije. Predstavnici Edukativnog centra Kruševac,  govorili su o merama podrške zapošljivosti i zapošljavanju mladih koje se sprovode u EU, u okviru programa “Garancije za mlade”.  Prisutni su detaljnije informisani i o mogućnostima i prilikama za sticanje novih znanja i veština koje se mladima pružaju kroz učešće u različitim programima edukativne mobilnosti (trening kursevi, omladinske razmene i dr). 

Kroz razmenu iskustava, na Konferenciji “Evropa za mlade”, stvoreni su uslovi za umrežavanje i potencijal za buduću saradnju, a predstavljeni su i neki od alternativnih modela finansiranja odnosno prikupljanja sredstava za realizaciju ideja i projekata u zajednici (crowdfunding).