Vesti

Debata mladih iz političkih partija - "Učešće žena u politici"

Krovna organizacija mladih Srbije organizovala je u sredu 24. Aprila debatu o tome kako mladi iz političkih partija vide položaj (mladih) žena unutar partija, razlozima zbog čega je manje žena na najvišim pozicijama unutar partija i na najvišim državnim funkcijama, kao i koji su mogući načini i mehanizmi za uključivanje žena u procese donošenja odluka.

 

Na debati su govorili:

Nina Vujičić - Narodna stranka

Jelena Marković – Srpska radikalna stranka

Tamara Paunović – Socijalistička partija Srbije

Jelena Vujanović – Dveri

Dušan Stevanović - Demokratska stranka Srbije

Branka Vuković - Demokratska stranka

Pavle Grbović – Pokret slobodnih građana

Aleksandar Milivojević - Nova stranka

Višnja Martinović – Dosta je bilo

Nikola Mojović – Liberalno-demokratska partija

 

Debata je realizovana u okviru projekta "Glas mladih u demokratskim procesima".

 

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.