Vesti

Anketa: Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

UPSS Niš sproveo je online istraživanje korišćenjem online istraživačkog servisa www.tvojstav.com , odnosno promocijom ankete među korisnicima Facebooka sa teritorije Grada Niša. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku, uzorku onih ispitanika koji su bili zaineresovani da popune anketu u periodu od 23.03.2019. do 26.03.2019. godine.

U anketi je uzelo učešće 216 ispitanika. 
Anketom smo hteli da istražimo:

  • Percepciju dinamike razvoja protesta
  • Percepciju položaja stranka u odnosu na održavanje protesta, odnosno da li su političke stranke preuzele protest
  • Percepcija efekata/dometa protesta u odnosu na promene u društvu
  • Percepcija efekata i dometa protesta u pogledu promene vlasti u Srbiji
  • Stav prema činu upada opozcionih lidera u zgradu RTS-a

Nalazi istraživanja

  • U pogledu budućnosti protesta istraživanjem je konstatovano da postoje tri grupe ispitanika. Prva grupa su optimisti i oni veruju u opstanak protesta i da će protest biti još masovniji. Drugu grupu čine oni koji smatraju da će protest „preživeti“ i ostati na istom nivou, dok treća trećina anketiraniih je pesimistična po pitanju budućnosti protesta i stava da je da će se protest ugasiti.
  • Skoro devet od deset ispitanika smatra da su političke stranke preuzele protest, bilo da smatraju delimično, a samo nešto više od 7% veruje da se to nije desilo.
  • Među anketiranim ispitanicima, njih polovina, vlada optimizam da će protesti dovesti do promena u društvu, ali isto toliko ispitanika ne veruje da će protest dovesti do smene vlasti. U promenu vlasti veruje 20% učesnika istraživanja
  • Četri od deset ispitanika smatra da je upad u RTS loš potez, 35% je podržava dok preostali ispitanici nemaju stav o ovom činu.

ANALIZU REZULTATA ANKETE MOŽETE VIDETI OVDE