Vesti

EU MLADI – INFO DAN U ALEKSINCU

U okviru projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“, Proaktiv je, 11. juna, u Aleksinačkom Karitasu, organizovao drugi po redu EU mladi – Info dan u 2019. godini. Učesnicima su predstavljeni različiti EU programi namenjeni mladima, koji pružaju priliku za edukaciju, podstiču mobilnost i doprinose njihovoj zapošljivosti. Kroz slikovitu prezentaciju i promotivni materijal mladi Aleksinčani i Aleksinčanke dobili su informacije koje pružaju ovi programi.  

Na osnovu iskustava i saznanja iz prethodne godine, koja su pokazala nizak nivo informisanosti u Rasinskom i Nišavskom okrugu o ovim programima, partnerske organizacije, ECK i PROAKTIV, nastavljaju realizaciju EU mladi – Info dana. Uz podelu informativnog i promotivnog materijala, sa mladima se razgovaralo o značaju pristupanja Srbije EU iz njihove perspektive, kroz prizmu mogućnosti i prilika za edukaciju i unapređenje zapošljivosti.

EU mladi – Info dani predstavljaju deo aktivnosti u okviru projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“, koji Edukativni centar Kruševac sprovodi u okviru druge godine institucionalne podrške, u partnerstvu sa niškim PROAKTIV-om, sa ciljem pružanja doprinosa procesu evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti unapređivanja zapošljivosti i boljeg pristupa mladih tržištu rada. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.