Vesti

Predstavljeno istraživanje o položaju mladih

Krovna organizacija mladih Srbije je u okviru Međunarodnog dana mladih – 12. avgusta na konferenciji za medije predstavila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji u 2019. godini.

Alternativni izveštaj je proizvod istraživanja sprovedenog u periodu od maja do jula 2019. godine koje je realizovano u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije. Istraživanje je obuhvatilo desk analizu, fokus grupe (kvalitativno istraživanje) i upitnik (kvantitativno istraživanje).

 

Na prezentaciji su govorili: Samedin Rovčanin, v.d. predsednika Upravnog odbora KOMS-a, Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Boban Stojanović autor izveštaja i Stefan Đorđević generalni sekretar KOMS-a.

 

Istraživanje je pokazalo da ne postoji sistemska briga države o mladima, da skoro 2/3 mladih planira da napusti zemlju, da nijedna institucija ne uživa poverenje mladih, a ukazano je na jako loš odnos Ministarstva omladine i sporta prema subjektima omladinske politike.

 

Istraživanje možete preuzeti ovde: http://koms.rs/wp-content/uploads/2019/08/Alternativni-izves%CC%8Ctaj-o-poloz%CC%8Caju-i-potrebama-mladih-2019-1.pdf

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.