Vesti

Prevencijom i edukacijom do unapređenja bezbednosti dece

Fondacija "Tijana Jurić" kontinuirano sprovodi različite edukativne programe za decu, mlade i odrasle u cilju prevencije nasilja među decom i nad decom i unapređenja bezbednosti dece.

U okviru CS4EU projekta održali smo ukupno 21 radionicu "Tijana klik" na temu bezbedne upotrebe interneta, za učenike osnovnih i srednjih škola iz 17 različitih mesta u Srbiji. Ovim programom je obuhvaćeno ukupno 3.682 učenika uzrasta 10 do 19 godina.

Osim toga, u 11 različitih mesta u Srbiji održali smo tribine za odrasle: roditelje, prosvetne i socijalne radnike, kao i širu javnost, na temu unapređenja brige o bezbednosti dece. Na tribini koja nosi simboličan naziv „Ukradena bezbednost“ učestvovalo je ukupno 668 odraslih osoba.

Učenicima pet različitih škola, u pet različitih mesta u Srbiji prikazana je i edukativna predstava "Krivac je tamo negde" koja je osmišljena sa ciljem da u deci probudi pitanje odgovornosti za sopstvene postupke, ali i odnos prema tuđim postupcima, pre svega nasilnim. U ovoj interaktivnoj predstavi učestvovalo je ukupno 426 učenika uzrasta 13 do 15 godina.

Pomenutim edukativnim programima Fondacija "Tijana Jurić" nastoji da deluje preventivno, sa ciljem unapređenja bezbednosti dece u Srbiji, da kod dece podstakne osećaj odgovornosti za sopstvene postupke, kroz slikovite primere im ukaže na potencijalne opasnosti, ali i da u većoj meri uključi kako roditelje, tako i stručne radnike u brigu o bezbednosti dece.