Vesti

KONSULTATIVNI SASTANAK U GADŽINOM HANU

Organizacija civilnog društva Proaktiv iz Niša organizovala je konsultativni sastanak sa lokalnim akterima i mladima u Gadžinom Hanu, sa ciljem sagledavanja aktuelne situacije i prikupljanja predloga i preporuka za unapređenje stanja u oblastima relevantnim za zapošljivost i zapošljavanje mladih. Na sastanku održanom u prostorijama Start Up centra prisustvovalo par polaznika/ca obuka za upravljanje Start Up centrom, različitih godina i profila (studenti, nezaposleni, preduzetnici, volonteri) i savetnica nacionalne službe za zapošljavanje. Kroz razgovor sa prisutnima došli smo do veoma korisnih informacija u vezi sa trenutnim stanjem kada su u pitanju mladi I zapošljavanje, kakve su prilike za mlade, sa kojim se problemima susreću, kako oni vide svoju budućnost i šta je po njihovom mišljenju preporuka za poboljšanje ovih uslova. Ova aktivnost se organizuje u okviru projekta “Paket garancja za mlade – evropska stvarnost”.

Partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac (ECK) i niški PROAKTIV, organizuju konsultativne sastanke na teritoriji Rasinskog i Nišavskog okruga. Kroz dijalog sa lokalnim akterima, donosiocima odluka i mladima sagledava se aktuelna situacija. Cilj projekta je usmeravanje pažnje šire javnosti na teme koje su bitne za mlade i zapošljavanje, u kontekstu evropskih integracija Srbije.

Projekat podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.