Vesti

Prezentacija istraživanja o kompetencijama nastanika za prava deteta za prvu grupu spoljnjih prosvetnih savetnika /saradnika

U Beogradu je 27. avgusta 2019. godine održana dvočasovna prezentacija istraživanja Kompetencije učitelja i nastavnika za ostvarivanje prava deteta u osnovnom obrazovanju u Srbiji, za tridesetoro spoljnih prosvetnih savetnika/saradnika iz 20 gradova i opština čitave Srbije.

Važnost istraživanja za prosvetne savetnike/saradnike jeste u tome da će rezultati biti dragoceni za planiranje podrške školama u Srbiji u delu prevencije za ostvarivanje prava deteta i u delu intervencije, reagovanja u slučajevima kršenje prava. Na osnovu istraživanja će dalje programirati svoj rad fokusirajući se na one oblasti u kojima su nastavnici pokazali najmanji stepen znanja i veština, i onaj gde su stavovi nastavnika najnegativniji. Imajući u vidu područje rada spoljnih saradnike, svakako se nameće da će oblast diskriminacija i nasilje biti centralni deo delovanja, ali i participacija jer je reč o principu koji se uzima u obzir u svakom postupanju u radu sa decom.

          Rezultati istraživanja su bili interesantni, učesnici su iznenađeni nekim podacima, dok su drugim samo potvrdili svoje pretpostavke. Ističu da su rezultati dragoceni, da pružaju opštu sliku kompetencija o pravima deteta onih koji su u obrazovnom sistemu nosioci odgovornosti za obrazovanje dece za svoja prava, i nosioci odgovornosti za poštovanje prava deteta u obrazovnom sistemu. Nažalost, slabe kompetencije na svim nivoima,  znanje, veštine i stavovi ukazuje na to da bez značajne sistemske intervencije nastavnici ne mogu doprineti ostvarivanju zakonom definisanih ciljeva.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“