Vesti

Održana druga prezentacija istraživanja o kompetencijama nastavnika za prava deteta za drugu grupu spoljnjih prosvetnih savetnika /saradnika

U Beogradu je 29. avgusta 2019. godine održana druga dvočasovna prezentacija istraživanja Kompetencije učitelja i nastavnika za ostvarivanje prava deteta u osnovnom obrazovanju u Srbiji, za još jednu grupu spoljnih prosvetnih savetnika/saradnika iz 18 gradova i opština čitave Srbije.

Rezultate istraživanja procenjuju od izuzetne važnosti ne samo za njih, već i za škole, različite školske timove, kreatore programa stručnog usavršavanja i druge donosioce odluka u sistemu obrazovanja.

Istraživanje generalno pokazuje da stavovi nastavnika često (implicitno) podržavaju sistem nejednakosti i opravdavaju diskriminaciju; da je njihova slika o detetu kao o nekompetentnom i nezrelom biću koje prvo treba da razvije svoje kompetencije pa tek onda može da bude pitano i koje tek treba da zasluži svoja prava (koja mu se mogu i oduzeti); nemaju razvijen jedinstven i konzistentan sistem vrednosti koji u celosti podržava koncept ljudskih prava i prava deteta, već svoje stavove o pravima deteta zasnivaju na individualnim afinitetima za svaku pojedinačnu situaciju, odnosno pravo. Sve ovo  predstavlja značajnu prepreku za ostvarivanje prava deteta i značajan nedostatak u pogledu kapaciteta učitelja i nastavnika za ispunjavanje njihovih obaveza kao nosilaca odgovornosti za poštovanje prava deteta.

Rezultati istraživanja će biti osnov za preporuke i izradu programa obuka u inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika kao i programa obuka za stručno usavršavanje učitelja i nastavnika u Srbiji i to u delu koji se odnosi na oblast obrazovanje za prava deteta i njegovih podkomponenti.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“