Vesti

Prezentacija četvrtog alternativnog izveštaja Prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

U Beogradu su 26. i 28. avgusta 2019. godine održane prezentacije četvrtog alternativnog izveštaj Prava deteta u procesu  pridruživanja Srbije  Evropskoj uniji za 60 spoljnih prosvetnika savetnika/saradnika iz 28 gradova i opština čitave Srbije. Alternativni izveštaj  se tiče implementacije aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Nalazi ukazuju na aktivnosti i mere koje su ostvarene, delimično ostvarene, ali i na one koje  nisu.

            Imajući u vidu ciljnu grupu, fokus prezentacije je stavljen na mere iz domena obrazovanja: inkluzivno obrazovanje i zaštita od diskriminacije; rešavanje radnog statusa pedagoških asistenata; širenje mreže pedagoških asistenata; usvajanje pravilnika o radu pedagoških asistenata; pravilnik o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju; usvajanje pravilnika o upisu romskih učenika u srednje škole; sprovođenje istraživanja o ranom napuštanju obrazovnog sistema; formulisanje sistemskih mera u cilju podrške obrazovanju dece Roma; rani razvoj i obrazovanje; povećanje obuhvata dece u obrazovnom sistemu od obaveznog predškolskog do visokog obrazovanja ; unapređenje obrazovnog statusa Roma; kontinuirana primena mera podrške u obrazovanju; razvoj sistemskih modela podrške za decu i učenike migrante/povratnike ; uvođenje izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole.

Učesnici su naveli da im je dragoceno upoznavanje sa mehanizmima delovanja u ostvarivanju obaveza preuzetih AP 23, navode da nisu bili upoznati sa tim, ni sa činjenicom da postoji obaveznost države da uredi oblast prava deteta u procesu pridruživanja.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.