Vesti

ECK I PROAKTIV KREIRALI ONLINE BILTEN – GARANCIJE ZA MLADE

U završnoj fazi realizacije projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“, kreiran je online Bilten koji donosi sveobuhvatni pregled aktivnosti, sprovedenih na teritoriji Rasinskog i Nišavskog okruga. 

Cilj projekta, realizovanog u okviru druge godine institucionalne podrške, je doprinos procesu evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti unapređivanja zapošljivosti i boljeg pristupa mladih tržištu rada. Projekat “Garancije za mlade – evropska stvarnost” sproveo je Edukativni centar Kruševac, u partnerstvu sa niškom organizacijom PROAKTIV, na nivou lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu.  

Pregledajte ovaj online materijal klikom na BILTEN

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.