Vesti

Održana jednodnevna radionica „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji”

Jednodnevna radionica na temu „Uloga OCD u monitoringu ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji”, održana je 4. maja 2017. godine u RCU Užice. Obuku je organizovao Užički centar za prava deteta za 28 učesnika iz 15 organizacija civilnog društva i KZM koje rade sa/za decu iz Zlatiborskog okruga.

Obuka je imala za cilj da informiše i osnaži OCD za uticaj u kreiranju javnih politika u kontekstu procesa pregovaranja o pristupanju Srbije EU, u oblasti prava deteta. Teme radionice su bile prava deteta u kontekstu pregovaračkog poglavlja 23; analiza Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta; dosadašnja postignuća u realizaciji Akcionog plana 23 u delu prava deteta; načini uticaja civilnog društva na pregovarački proces i značaj nezavisnog monitoringa realizacije akcionih planova. Značajna diskusija je posvećena tehnikama prilagođenog informisanja, odnosno načina kako će OCD informisati decu i mlade u svom okruženju o ovoj temi.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji“ koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske. Projekat ima za cilj da doprinese povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, da poveća nivo učešća dece, mladih i  organizacija civilnog društava koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga. Projekat se realizuje u svim opštinama Zlatiborskog okruga u saradnji sa organizacijama civilnog društva u periodu od 1. aprila do 30. septembra 2017. godine.