Vesti

Nastavljamo da pokrećemo promene

Projekat „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, Beogradska otvorena škola sprovodila je prethodne tri godine, od 2016. do 2019. godine. Tokom ovog perioda, podržano je 35 organizacija civilnog društva i medija i realizovano 49 projekata. Kroz zajedničke aktivnosti uspeli smo da, u značajnoj meri, damo svoj doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju Srbije, jačanjem uloge civilnog društva, a kroz stalno podsticanje uključivanja građana u procese donošenja odluka i poštovanju vladavine prava i ljudskih i manjinskih prava.

A kako bismo ovu dobru praksu nastavili da sprovodimo i dalje, Švedska je pružila podršku Beogradskoj otvorenoj školi da u naredne dve godine sprovodi drugu fazu ovog projekta.

U drugoj fazi projekta, civilno društvo i mediji su i dalje prepoznati kao pokretači promena i ključni akteri demokratskog razvoja u Srbiji. Oni su u stanju da proces evropskih integracija približe građanima, objasne značaj društvenih promena i doprinesu uključivanju građana u procese donošenja odluka i stoga su nastavili da budu ključni korisnici CS4EU programa.

Četvrta godina CS4EU programa je započela inicijalnom radionicom 22-24. decembra u Šapcu, za novih 11 programskih partnera, čije oblasti delovanja i podržane projekte u okviru CS4EU programa možemo podeliti u tri klastera:

1) vladavina prava, ljudska prava, transparentnost i dobro upravljanje;

2) medijske slobode i izveštavanje o EU;

3) omladinska politika i unapređenje položaja mladih.

Listu partnera možete pogledati klikom na ovaj LINK. Na radionici partneri su imali prilike da se upoznaju jedni sa drugima, kao i sa novopostavljenim ciljevima CS4EU programa.

Specifični ciljevi CS4EU programa su:

  • Ojačati ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica prilikom kreiranja javnih politika i donošenja odluka u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji;
  • Unaprediti kvalitet javne debate i informisanosti građana o  procesu evropskih integracija i demokratskim reformama u Srbiji;
  • Uspostaviti i unaprediti odnose između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora kroz učešće u procesu evropskih integracija i razvojnim programima.

Treći cilj predstavlja novu komponentu CS4EU programa i ima za cilj da premosti jaz između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora kako bi se unapredilo razumevanje uloge ova dva sektora u procesu pristupanja Srbije EU i uspostavila međusobna saradnja, što bi sveukupno doprinelo procesu pristupanja Srbije EU.

Učesnicima na inicijalnoj radionici je bilo predstavljeno i istraživanje koje je izradila Beogradska otvorena škola - „Uloga civilnog i poslovnog sektora u procesu pristupanja Srbije EU i mogućnosti za saradnju“.

 

Fotografije sa radionice možete pogledati ovde.