Vesti

Prezentacija Alternativnog periodičnog izveštaja za AP 23 /prava deteta/ Đurđevo, 26.12.2019.

U Đurđevu je 26. decembra 2019. godine održana prezentacija četvrtog alternativnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava u okviru AP za poglavlje 23, u delu koji se odnosi na prava deteta.

Prezentaciji alternativnog izveštaja je prisustvovalo 30 profesionalaca koji rade sa decom, dominantno iz obrazovnog sistema. Inkluzivno obrazovanje i zaštita od diskriminacije; rešavanje radnog statusa pedagoških asistenata; širenje mreže pedagoških asistenata; usvajanje pravilnika o radu pedagoških asistenata; pravilnik o prepoznavanju diskriminacije u obrazovanju; usvajanje pravilnika o upisu romskih učenika u srednje škole; sprovođenje istraživanja o ranom napuštanju obrazovnog sistema; formulisanje sistemskih mera u cilju podrške obrazovanju dece Roma; rani razvoj i obrazovanje; povećanje obuhvata dece u obrazovnom sistemu od obaveznog predškolskog do visokog obrazovanja; unapređenje obrazovnog statusa Roma; kontinuirana primena mera podrške u obrazovanju; razvoj sistemskih modela podrške za decu i učenike migrante/povratnike… samo su neke teme iz izveštaja koje su okupirale pažnju učesnika.

Mehanizmi unapređenja položaja dece putem predviđenih mera bile su predmet diskusije, odnosno markiranje nosilaca odgovornosti i njihove uloge u ostvarivanju prava iz AP, razumevanje svojih odgovornosti kao dela sistema koji radi sa/za decu.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.