Vesti

Analiza javne politike UCPD-a uvrštena u Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2020. godinu

Užički centar za prava deteta, članica Mreže organizacija za decu Srbije, izradila je „Analizu javne politike sa preporukama za njeno unapređenje - participacija, građanska i politička prava u obrazovanju“  

Članovi Saveta za prava deteta, upoznaće se sa analizom kao i sa predlogom izmena i dopuna ZOSOV, predloga Pravilnika o participaciji učenika i predloga Pravilnika o informisanju učenika.

Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje nastala je u u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji podržava Švedska.