Vesti

Radionica: „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za integraciju EU perspektive“

Užički centar za prava deteta je 4-5. februara 2020. godine u Užicu realizovao obuku „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društve za integraciju EU perspektive“ za aktiviste organizacija civilnog društva i institucija koje rade sa i za decu iz Užica, Požege, Bajine Bašte, Čajetine i Kraljeva. Cilj obuke je podizanje kapaciteta za aktivno učešće u procesu praćenja pregovaračkog procesa sa posebnim naglaskom na praćenje Akcionog plana 23, odnosno ostvarivanja prava deteta u okviru tog pregovaračkog poglavlja.

Kroz interaktivne načine rada ključne teme o kojima se diskutovalo su: prava deteta u kontekstu pregovaračkog poglavlja 23; analiza Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta; dosadašnja postignuća u realizaciji Akcionog plana 23 u delu prava deteta; načini uticaja civilnog društva na pregovarački proces i značaj nezavisnog monitoringa realizacije akcionih planova; načini uticaja civilnog društva na lokalnom nivou; mapiranje resursa za decu u lokalnoj zajednici – istraživački zadaci - modelovanje ček-lista.

Značajna diskusija se razvila u vezi sa načinima smislenog uključivanja dece, njihovog osnaživanja za razumevanje procesa i dobrobiti evro integracija. Istaknuta je važnost tehnike istraživačkih zadataka u kojima deca i mladi istražuju indikatore ostvarenosti prava deteta u lokalnoj zajedici, izveštavaju o istim i daju preporuke za njihovo unapređenje. Na ovaj način se na kritički način uključuju u praćenje i izveštavanje o ostvarenosti prava; kao aktivni građani i građanke participiraju u procesu samozastupanja u ostvarivanju prava.

Evaluacija obuke pokazuje da je važno osnazivati organizacije i institucije da u rad integrišu EU perspektivu; da je važno uključiti decu i mlade da kroz indikatore prate ostvarenost prava u okviru AP23 na lokalnom nivou.

Organizacije su istakle spremnost da se strateški angažuju na ovom polju uspostavljajući saradnju u praćenju ostvarivanja prava deteta i definisanju javnih politika koje se odnose na decu, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Aktivnost je deo projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji realizuje Užički centra za prava deteta, a koji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.