Vesti

Deca i mladi treba da znaju da su prava deteta deo pregovora Srbije i Evropske unije

Projekat „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i mladih, organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU. Zajedno sa mladima kreirali smo liflet namenjen deci i mladima.

Liflet pogledajte OVDE.