Vesti

U Požegi predstavljen Info kutak o ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

U prostorijama UG  „Forca”, Požega, 15. juna 2017. je održana prezentacija za mlade i predstavljen Info kutak o ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, a koju su organizovali Užički centar za prava deteta i UG „Forca” iz Požege.

Prezentacija namenjena srednjoškolcima bila je usmerena na produbljivanje razumevanja pregovaračkog procesa, kao i tema koje se tiču poglavlja 23. u okviru koga se razmatraju prava mladih i prava deteta. Facilitator, Miroslav Tamburić govorio je o suštini samog procesa pregovora, pri čemu se osvrnuo i na dosadašnji tok pregovora. On je dao uvod u vidu osnovnih informacija o Evropskoj uniji i kao i o koristima koje uređivanje i usaglašavanje bitnih načela EU sa našim zakonodavstvom ima za uređen i pravno regulisan život građana, ali i lokalnih zajednica u Srbiji. Naglašavajući da od ukupno 35 poglavlja, poglavlje 23 ima veliki značaj i zbog činjenice da su u njemu, u suštini, sadržane i temeljne činjenice iz ostalih poglavlja, više puta je ponovljeno da suština ideje evropskih integracija jesu nešto što „nama čini život boljim. Iznoseći slikovite primere iz običnog života kojima se ističu prednosti koje donosi suštinski i pravno regulisan način života u EU, od uređenja životne sredine do ostvarivanja prava na jednakost i ravnopravnost, izazvane su reakcije prisutnih u vidu konkretnih pitanja, ali i primera iz svakodnevnog života u kojima se ogledaju razlike između onoga sa čim se žitelji Srbije, iz ugla ove populacije sreću svaki dan, i onoga kako bi zapravo trebalo biti.

Iskazavši najviše interesovanja upravo za pitanja ostvarivanja prava deteta u domenu diskriminacije (rodne, nacionalne, socijalne) i temu vršnjačkog nasilja, na prezentaciji je iznet velik broj primera iz lokalne zajednice, svima poznat, ali nedovljno prepoznat kao takav baš iz razloga nedovoljno razvijene prakse u ovoj oblasti kojom bi se svest građana dovela na nivo navike koja bi omogućila prevazilaženje ovih problema. Navođeni su primeri sa kojima su se mladi susretali u  lokalnoj zajednici,  pa se  tako razgovaralo  o deci sa invaliditetom, pristupačnosti  škola, deci Romima, kao i o sve većem broju dece koja su se tokom tranzicije nasla na margini drustva i tretirana kao socijalno ugrožena. Važan momenat bio je kada je jedna srednjoškolka izjavila da kada u medijima čuje termine kao što su pregovaračko poglavlje, akcioni plan ili skrining, uglavnom prebacuje kanal jer joj nije jasno o čemu se tu radi i ne shvata kakav bi to uticaj uopšte moglo da ima na njen zivot, školovanje i budućnost. Učesnica se zahvalila na ovako konkretnom i slikovitom približavanju teme.

Istaknuto je da se „u okviru Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23, Srbija obavezala da će raditi na unapređenju prava deteta, a u skladu sa Konvencijom o pravima deteta“ te da je na ovom polju „neophodna ne samo državno zakonodavna regulativa, već i napor svakog pojedinca na razmevanju, sprovođenju i jačanju svake od teza kojima se ovo poglavlje bavi“.

Tokom događaja navedeni su i praktično obrazloženi problemi uočeni u Srbiji  u oblasti prava deteta, a neki do njih su dobar zakondavni okvir, ali loša praksa, loša integracija dece sa invaliditetom, nedovljna socijalna zaštita, nedovoljna informisanost dece i mladih sa svojm pravima, vršnjačko nasije i drugi.

Na kraju prezentacije je  prikazan je kratak film O nama se radi u kome je na najjednostavniji način prikazan proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ovom događaju, prethodila je višenedeljna izrada pano-prezentacije o ovoj temi, koju su realizovali srednjoškolci volonteri, a koja je imala za cilj komunikaciju kroz vršnjačku perspektivu o ovoj temi.

Planirana je i nova prezentacija koja će se održati do kraja juna sa mladima romske populacije i grupom aktivnih srednjoškolaca u organizacijama civilnog drustva, na istu temu. U fokusu će biti prava Roma (nacionalnih manjina).

Aktivnost je  održana u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji” koji Užički centar za prava deteta  realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, uz podršku Švedske. Više o projektu možete videti ovde.