Vesti

Diskusija i prezentacija alternativnog istraživanja o položaju i potrebama mladih

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) vas poziva na prezentaciju Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji u petak 11. avgusta 2017. godine u Medija centru (Terazije 3) od 12 h i diskusiju relevantnih aktera o položaju mladih u Srbiji. Ova aktivnost organizuje se povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih.

Alternativni izveštaj je proizvod istraživanja sprovedenog u periodu od maja do jula 2017. godine koje je realizovano u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima koji realizuje KOMS.

Nakon prezentacije izveštaja održaće se diskusija o nalazima istraživanja i položaju mladih iz različitih uglova. Cilj je diskusija o položaju mladih iz različitih perspektiva, odnosno okupljanje predstavnika institucija (Ministarstvo omladine i sporta  i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), lokalnih aktera omladinske politike (kancelarije za mlade), civilnog društva (Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada) i najvišeg predstavničkog tela (narodni/e poslanici/e).

Agenda:

12:00 – 12:30 Prezentacija Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji

  • Boban Stojanović, Istraživač-saradnik KOMS-a

12:30 – 14:00 Diskusija

  • predstavnik/ca Ministarstva omladine i sporta (TBC)
  • predstavnik/ca Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (TBC)
  • Jelena Milanović, Krovna organizacija mladih Srbije
  • Jelena Stojanović, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada
  • Ognjen Pantović, narodni poslanik
  • dr Ana Stevanović, narodna poslanica
  • Duško Krstić, Kancelarija za mlade gradske opštine Obrenovac

Više informacija o samom događaju i prezentaciji izveštaja možete dobiti od Bobana Stojanovića na boban.stojanovic@koms.rs ili na telefon: 069/738 446.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Kraljevina Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.