Vesti

Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji

Interaktivna radionica na temu „Manjinske politike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, biće održana u  utorak, 19. septembra 2017. godine, sa početkom u 12 časova, u Tehničko-poljoprivrednoj školi u Sjenici. Događaj organizuju udruženje građana „Aktivacija“ iz Sjenice, Kancelarija za mlade Sjenica i Užički centar za prava deteta.

Cilj ove tematske radionice je upoznavanje mladih srednjoškolaca  sa delom Akcionog  plana za poglavlje 23 koji se tiče nacionalnih manjina; podizanje nivoa svesti u vezi sa položajem i ostvarivanejm prava mladih, predstavnika nacionalnih manjina u Srbiji. Važna tema jeste  primena, problemi i aktuelna pitanja u navedenoj oblasti u lokalnoj zajednici. Događaj se organizuje za članove učeničkog parlamenta i predstavnike odeljenjskih zajednica srednje Tehničko poljoprivredne škole u Sjenici, kao i za volontere Kancelarije za mlade Sjenica.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.