Vesti

Položaj i prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija

Društvo za podršku osoba sa invaliditetom Impuls iz Arilja i Užički centar za prava deteta organizovali su radionice, predavanja i pano prezentacije na temu Položaj i prava osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju u kontekstu evropskih integracija, 20. septembra 2017. godine, u prostoru Društva. Preko 60 srednjoškolaca se upoznalo sa važnošću podizanja nivoa svesti mladih u vezi sa položajem osoba sa invaliditetom i dece sa smetnjama u razvoju, a kao tematska vodilja je bio Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23.  

Učenici su se upoznali sa pravima i trenutnim položajem osoba sa invaliditetom i decom sa smetnjama u razvoju. Diskutovano je o politički korektnoj, odnosno, uvredljivoj terminologiji; bontonu u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom; preprekama na koje nailaze osobe sa invaliditetom u ostvarivanju svojih prava arhitektonske, komunikacione barijere, psihološke barijere poput diskriminacije, predrasuda, stereotipa. Dobar podsticaj za diskusiju su bili filmovi koji govore o ličnim pričama dece kojoj je potrebna dodatna podrška Ninina priča i Not special needs. Emotivne reakcije su bile dobar osnov za analizu odgovornosti pojedinaca i odgovornosti države. Učesnici su bili u prilici da se kroz roll play decentriraju, odnosno stave „u cipele“ deteta sa smetnjama u razvoju (slabovidost, fizička ograničenost i sl.), što je kod njih izazvalo osećanje nesigurnosti, zbunjenosti na trenutak i paniku. Naročito zanimljiva diskusija je bila u delu koji se ticao položaja osoba sa invaliditetom u zemljama Evropske unije, razlozima njihove veće vidljivosti u zajednici.

U kontekstu navedenih prava i barijera sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, istaknuti su različiti nivoi odgovornosti pojedinaca, lokalne zajednice, institucija, države na njihovom prevazilaženju. U tom delu je diskutovano o merama koje je država preduzela Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, šta je učinjeno do sada, a šta bi trebalo da se učini u narednom periodu.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koji Užički centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Informacije o sprovedenoj aktivnosti možete pronaći OVDE kao i na FB stranici društva za podršku osoba sa invaliditetom Impuls Arilje.