Vesti

Priroda van interesa politike

Poglavlje 27. koje se bavi životnom sredinom biće jedno od najtežih i najskupljih poglavlja sa kojim će se Srbija susresti na svom putu evrointegracija. Ali i pored toga, čini se da je zaštita životne sredine nisko na listi prioriteta ovdašnjih političara. Kako bi to predupredili u Novom Sadu su se 26. septembra 2017. okupile organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine ne bi li prodiskutovale o načinima uticaja na donosioce odluka, odnosno kako podstaknuti njihovo interesovanje za ovu temu.

Konsultativni sastanak organizacija civilnog društva sazvalo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, sa željom da u fokus vrati dve teme koje su se već našle na stolu nadležnih ustanova i to Protokol o postupanju i saradnji organa i organizacija u suzbijanju nelegalnog ubijanja, zarobljavanja i trgovine divljim vrstama životinja, kao i problematika finansiranja uspostavljanja Ekološke mreže u Republici Srbiji. Izrada i usvajanje Protokola i uspostavljanje Ekološke mreže su dva važna procesa koja su započeta, ali stičemo utisak da nema dovoljno političke volje da se oni i završe, kaže Milan Ružić, predsednik Društva. Zato smo se i okupili danas ovde ne bi li sa ovog sastanka poslali jasnu poruku nadležnim ustanovama o neophodnosti njihovog snažnijeg zalaganja za rešavanje ovih pitanja.

U okviru sastanka se pored sagledavanja trenutog stanja u vezi sa ove dve teme na predlog Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije razmatrao i tekst dve inicijative, čija je ideja da Protokol i Ekološku mrežu pomere sa mrtve tačke. Inicijative oko kojih se dogovaramo pored podsećanja nadležnih na ova dva procesa jesu i signal organizacija civilnog društva da su spremne da pomognu kako bi se ceo proces uspešno priveo kraju, kaže Radislav Mirić, koordinator projekta „Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji” koji se realizuje uz podršku Švedske.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija: Svetski fond za prirodu – WWF, Beogradska otvorena škola – BOŠ, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije Josif Pančić, HabiProt, Riparia, Udruženje za zaštitu velike droplje, Animal rescue Serbia – ARS, Pokret gorana Vojvodine, Pokret gorana Novog Sada, Ekološki pokret Odžaka, RC Sova.