Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji 

Cilj projekta „Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji“ jeste unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite ptica i prirode u Srbiji, sa posebnim akcentom na usvajanje novih i poštovanje već usvojenih međunarodnih propisa, kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora i uključivanje javnosti.

Ostvarivanje cilja obezbediće se kroz sprovođenje tri grupe aktivnosti:

  • Uloga civilnog društva kao zastupnika građana i lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU će se ogledati u nastavku prikupljanja specifičnih informacija vezanih za poštovanje i sprovođenje zakona u oblasti zaštite ptica i prirode ključnih za Poglavlje 27. Ovaj projekat doprineće jačanju kapaciteta i umrežavanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prirode i životne sredine, kroz sprovođenje konsultativnih sastanaka i zajedničkim nastupima u kampanjama javnog zagovaranja.
  • Podsticanje demokratskog uticaja civilnog društva na javne vlasti i unapređenje kvaliteta učešća javnosti u procesu donošenja odluka realizovaće se kroz javno zagovaranje za usvajanje Strategije borbe protiv krivolova u Republici Srbiji, jedinstvene javne politike koja bi u budućnosti trebalo da omogući efikasnije sprečavanje krivolova u Srbiji i potpuno transponovanje Direktive o pticama EU. Sprovođenjem kampanja javnog zagovaranja za povećanje zaštite prepelice skrenuće se pažnja na negativne posledice nedoslednog sprovođenja propisa i  neadekvatnog zakonodavnog okvira u oblasti lovstva i ponuditi rešenja za rešavanje ovih problema.
  • Unapređenje informisanosti građana o procesu evropskih integracija je jedna od ključnih tačaka ovog projekta jer javnost prepoznajemo kao najvažnijeg činioca u implementaciji Poglavlja 27. Osnova za aktivno uključivanje građana u procesu evrointegracija vezanih za pitanje zaštite životne sredine jeste dostupnost informacija, što je i zakonom zagarantovano kroz Arhusku konvenciju. Izradom i distribucijom filma o trovanju životinja, te redovnim informisanjem građana o slučajevima uništavanja divljih ptica i uzrocima ovih događaja osiguraće povećanje učešća javnosti u procesu evrointegracija.

Vesti