Vesti

ODRŽAN PRVI MODUL OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, prva aktivnost je tromodularna obuka za usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, za kompetentno bavljenje temama u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u kontekstu evropskih integracija Srbije.

Uz učešće po četiri predstavnika ECK i Proaktiva, prvi modul obuke je održan, od 14. do 16. decembra, u Brzeću. Tom prilikom, kreiran je i potpisan partnerski sporazum i izrađen akcioni plan delovanja, kako bi se osiguralo kvalitetno partnerstvo i strateško određivanje u odnosu na bavljenje ovom temom, a sa namerom da se doprinese procesu evropskih integracija Srbije i dostizanju EU standarda u oblasti karijernog razvoja, unapređivanja zapošljivosti i boljem pristupu mladih tržištu rada. 

Sa ciljem podizanja programskih kapaciteta, usaglašene su interne organizacijske politike Edukativnog centra Kruševac i Proaktiva, među kojima i one koje se odnose na Transparentnost i antikorupciju i Rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju.

Od 24. do 26. januara biće održan drugi modul obuke, u okviru koga će se učesnici detaljnije upoznati sa delovima pregovaračkih poglavlja u kojima su sadržane teme, koje će biti pokrenute tokom javnih debata u lokalnim zajednicama. Opširnije o projektu „Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada” možete pročitati OVDE.