Edukativni centar - Kruševac

”Garancije za mlade – evropska stvarnost”

 

Projekat ”Garancije za mlade – evropska stvarnost” ima za cilj doprinos procesu Evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti unapređivanja zapošljivosti i boljem pristupu mladih tržištu rada. 

Specifični ciljevi projekta su:

- Unapređivanje kapaciteta partnerskih organizacija da se bave jačanjem uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija na nivou lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu u oblastima koji se tiču zapošljivosti i zapošljavanju mladih;

- Podizanje informisanosti i znanja lokalnih aktera u dva okruga o procesu evropskih integracija u oblastima koje se tiču posticajnih mera garancija za mlade u oblastima karijernog razvoja,  zapošljivosti i zapošljavanja;

- Podsticanje debate i iniciranje aktivnog uključivanja lokalnih aktera u precese kreiranja i implementacije aktivnih politika i praksi u skladu sa izrađenim preporukama.

Projekat sprovodi UG Edukativni centar – Kruševac u partnerstvu sa organizacijom PROAKTIV iz Niša.

Aktivnosti na projektu:

1. Radni sastanak projektnih partnera- U prvom mesecu realizacije projekta, biće organizovan radni sastanak za jačanje kapaciteta partnerskih organizacija u oblastima strateškog i Akcionog planiranja.

2. Obuka za jačanje programskih kapaciteta - Garancije za mlade- U drugom mesecu realizacije projekta, biće održana druga dvodnevna obuka za osmoro učesnika, po četvoro iz svake partnerske organizacije. 

3. Informator usluga u okviru Paketa garancija za mlade- Informator ima za cilj da poveća informisanost i znanja u lokalnim zajednicama o različitim merama podrške zapošljivodti i zapošljavanju mladih koje se sprovode u zemljama EU u okviru programa Garancija za mlade (Youth guarantee). 

4. EU mladi – Info dani - Tokom projekta biće organizovano 8 javnih događaja u formi EU info dani, po četiri u svakom od okruga – Nišavskom i Rasinskom.

5. Konsultativni sastanci relevantnih aktera za sprovođenje EU paketa garancija za mlade– Sastanke organizujemo u cliju pokretanja ciljanih tema i uključivanja svih relevantnih aktera u dijalog i aktivno uključivanje lokalnih zajednica u proces evropskih integracija u oblastima koje se tiču zapošljavanja i mladih.

6. Izrada Dokumenata praktične politike – Na osnovu prikupljenih mišljenja, predloga i preporuka od strane lokanih aktera, za unapređivanje stanja u oblasitma zapošljivosti i zapošljavanja mladih na nivou lokalnih zajednica, biće kreirana dva Dokumenta praktične politike, jedan za Rasinski i jedan za Nišavski okrug.

7. On line Bilten- EU mladi on line Bilten će biti kreiran tokom realizacije projekta i sadržaće teme koje se tiču EU integracija Srbije i pregovaračkih poglavlja koja se tiču mladih i zapošljavanja.

8. WEB platforma EU mladi i WEB radio portal KRAK- Redovno ažuriranje web platforme EUmladi i osam tematskih emisija na web radio portalu KRAK imaju za cilj unapređivanje informisanja javnosti o ciljanim temama bitnim za mlade i zapošljavanje, kao i unapređivanje komunikacija sa različitima javnostima.

Vesti