Vesti

Nezakonito uništavanje ptica u Srbiji se nastavlja

Nezakonito uništavanje ptica u Srbiji se nastavlja

Tokom prethodnih godinu dana, u periodu od septembra 2017. do septembra 2018. godine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije nastavilo je aktivno sakupljanje podataka o uništavanju divljih ptica kroz projekat „Civilno društvo i javnost zajedno za unapređenje stanja životne sredine u Srbiji“ koji realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, a uz podršku Švedske. Prikupljani su podaci o slučajevima nezakonitog ubijanja, trovanja, hvatanja, držanja i trgovine divljih pticama koji su se desili u periodu od 2000. do 2018. godine. Ukupno je zabeleženo čak 1.000 slučajeva kojima je pogođeno 4.952 jedinke, među kojima su najbrojnije strogo zaštićene vrste, dok su u velikom broju stradale i lovne vrste (fazan, prepelica, grlica).

Ubijanje i ranjavanje ptica vatrenim oružjem

Stradanje ptica od vatrenog oružja uzrokovano je raznim nezakonitim radnjama od kojih su najčešće lov uz korišćenje zabranjenih elektonskih uređaja za dozivanje ptica, korišćenje zabranjenog oružja i lov nelovnih vrsta. Tokom istraživanog perioda zabeleženo je 234 slučaja nezakonitog lova, koji su se desili u periodu od 2000. do 2018. godine. Ovim nelegalnim aktivnostima pogođeno je 490 jedinki ptica, ali je važno naglasiti da broj jedinki stradalih na mestima gde su bile postavljene elektronske vabilice nije moguće tačno utvrditi. Prepelica (Coturnix coturnix) je najčešće krivolovljena lovna vrsta, dok su divlja guska (Anser anser) i patka čegrtuša (Anas strepera) najbrojnije krivolovljene strogo zaštićene vrste.

Trovanje ptica

Neodgovorno korišćenje pesticida i zabranjenih supstanci u poljoprivrednoj praksi, kao i namerno postavljanje otrovnih mamaca radi ubijanja životinja koje se smatraju štetočinama, često dovode do trovanja divljih ptica. Ukupan broj registrovanih slučajeva trovanja tokom istraživanog perioda je 58, a svi su se desili između 2006. i 2018. godine. Od ukupno 1.194 jedinke pogođene ovim slučajevima, 1.990 je smrtno stradalo. Specifičan slučaj zabeležen je u jednoj fazaneriji gde je otrovano 1.000 fazana, dok su u slobodnoj prirodi najčešće žrtve trovanja zaštićene i strogo zaštićene vrste ptica.

Nezakonito hvatanje ptica

Hvatanje divljih ptica podrazumeva različite nezakonite aktivnosti koje dovode do uzimanja jedinki divljih ptica iz slobodne prirode radi držanja u zatočeništvu, prodaje, ubijanja ili iz drugih razloga. U istraživanom periodu registrovano je da se od 2003. do 2018. godine dogodilo 95 ovakvih slučajeva,  kojima je pogođeno 305 jedinki divljih ptica. Najveći broj uhvaćenih jedinki pripada vrstama ptica pevačica, kao što su češljugar (Carduelis carduelis) i čižak (Carduelis spinus), a u velikom broju se hvataju vrste iz porodice vrana, među kojima je najbrojnija svraka (Pica pica), i ptice grabljivice kao što je mišar (Buteo buteo).

Nezakonito držanje i trgovina pticama

Slučajevi nezakonitog držanja i trgovine divljim pticama se u praksi uglavnom prepliću, a često su blisko povezani sa drugim vidovima uništavanja divljih ptica, naročito sa hvatanjem i nezakonitim lovom. Glavni motivi za ove radnje su sticanje materijalne koristi i potreba za držanjem životinja u zatočeništvu. Tokom istraživanog perioda zabeleženo je 613 slučajeva nezakonitog držanja i trgovine divljim vrstama koji su se desili od 2000. do 2018. godine, a kojima je pogođeno 2.963 jedinke. Žrtve ovih nelegalnih aktivnosti uglavnom su jedinke strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta ptica, kao što su češljugar (Carduelis carduelis), poljska ševa (Alauda arvensis), čižak (Carduelis spinus) i druge, a u velikom broju pogođene su i lovne vrste, grlica (Streptopelia turtur) i prepelica (Coturnix coturnix).