Fondacija 021

„EVROFORUM”

Projekat „EVROFORUM” želi da uspostavi i podrži praksu dijaloga (kroz šest tribina na temu EU integracija), u kojoj više različitih grupa građana mogu da učestvuju, sa ciljem veće transparentnosti i preuzimanja odgovornosti.  

Opšti cilj projekta jeste povećano učešće građana u reformskom procesu Srbije, čiji je cilj približavanje standardima EU.

Fondacija 021 je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine u Novom Sadu, sa glavnom ciljem da aktivno učestvuje u pozitivnim društvenim promenama. Ujedinili su znanje i iskustvo sa ciljem da skupe sredstva za sprovođenje aktivnosti kao što su: humanitarne akcije, diskusije, debate, kampanje, filmski i muzički programi i festivali, kursevi, seminari, radionice, publikacije, miltimedijalne promocije. Pažnju usmeravaju na marginalizovone društvene grupe i pojedince kao i one sa nedostatkom društvene moći: omladinu, žene, predstavnike nacionalnih manjina, društveno i ekonomski ranjive grupe.

Vrednosti za koje se zalažu i koje promovišu kroz rad, između ostalih su: skretanje paženje i podizanje svesti javnosti, traženje i predlaganje rešenja vezanih za teme koje se tiču kako pojedinca tako i zajednicu kojoj pripada i društvo u celini. Fondacija 021 je dobro poznata i prepoznata kao kuća odgovornosti, znanja, kreativnosti, solidarnosti, poštovanja entuzijazma i optimizma.

U modernom društu mediji igraju veliku, ako ne i presudnu ulogu u kreiranju mišljenja javnosti, stoga Fondacija 021 kreira svoje projekte u saradnji sa medijima, pogotovo sa medijskom kućom 021. Mediji su takođe odličan način da se dobije i povratna informacija od publike/korisnika, kao i da se obezbede trajnost rezultata projekta (rezultati koji su medijski ispraćeni (tekstovi i zapisi na sajtu) postaju dostupni široj publici i posle isteka trajanja projekta).

U okviru projekta održavaće se 6 javnih debata, emitovati 6 radijskih emisija i objavljiviti 6 tekstova kroz koje će se obraditi sledeće oblasti (teme):

Diskriminacija
a) Diskriminacija žena
b) Diskriminacija osoba sa invaliditetom

Obrazovanje (mladih)
a) Profesionalna orjentacija
b) Dualno obrazovanje

Ekologija
a) Otpadne vode i kvalitet površinskih voda
b) Reciklaža i upravljanje otpadom

Očekivani rezultat projekta jeste unapređenje kapaciteta za javno debatovanje donosilaca/sprovodilaca, predstavnika OCD i građana.

Projekat želi da ustanovi, podrži, forsira praksu dijaloga u kome korisnici, u interesu građana i demokratizacije društva, učestvuju argumentovano i razložno, unapređujući transparentnost i odgovornost. Javne debate treba da osvetle pojave i da ukažu na to kako bi određene oblasti mogle da budu unapređene, ako bi se uvažavali stavovi organizacija civilnog društva I neposredno građana. Na ovaj način, ne samo da jača svest građana o suštini reformskog kursa, nego i njihova sposobnost za konstruktivnu javnu debatu u kojoj se iznose stavovi koji se brane činjenicama. Tako građani dobijaju šansu da traže objašnjenja za teme koje im nisu jasne. S druge strane, oni koji predlažu i donose odluke dobijaju realnu predstavu o tome šta građani od njih očekuju.