RES Fondacija

Mreža dobre energije

Mreža dobre energije je dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici.

Smanjenje troškova za energiju za javni sektor i za građane i smanjenje zagađenja su osnovni ciljevi Mreže dobre energije. Proces pridruživanja Srbije EU, usvajanje EU standarda kroz organizovano učešće lokalnih zajednica je izvanredan alat za ostvarivanje tog cilja.

RES fondacija planira da se Mreža dobre energije do kraja 2018. godine pozicionira kao nezaobilazni akter u procesima donošenja javnih politika u oblastima klimatskih promena, energetike i životne sredine. RES fondacija želi da do kraja 2018. godine predstavnici svih lokalnih samouprava u Srbiji znaju za mogućnost da se obrate u Mrežu dobre energije za pomoć. RES fondacija želi da sajt www.dobraenergija.org postane referentni izvor za medije, donosioce odluka i građane koji žele da se informišu o pitanjima iz ovih oblasti kao i da značajno poraste svest o postojanju EU paketa «Čista energija za sve» i njegovog značaja.

RES fondacija je osnovana 2015. godine dogovorom troje profesionalaca iz oblasti javnih politika sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju velikim razvojnim projektima. Osnovni cilj RES fondacije je podsticanje održivog razvoja otpornih zajednica kroz uspostavljanje partnerstava između svih zainteresovanih strana uključujući privatni sektor i civilno društvo. RES fondacija približava temu klimatske politike u razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva stavljajući u prvi plan oblasti poput energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta i uzajamne saglasnosti različitih politika u prvi plan.

U periodu trajanja projekta, od oktobra 2017. do septembra 2018. godine biće:

- Održane dve radionice na kojima će se razgovarati o politici EU za klimu i energiju do 2030. godine i značaju te politike za Srbiju.

- Pripremljena 3  Akciona plana za održivu klimu i energiju do 2030. godine.

- Održana 4 treninga za energetske menadžere iz ukupno 20 lokalnih samouprava.

- Pruženi ad hoc saveti za najmanje 10 lokalnih samouprava.

- Pripremljeno najmanje 8 analiza budžeza lokalnih samouprava.

- Javno dostupni podaci o o potrošnji energije i emisijama štetnih gasova za najmanje 20 lokalnih samouprava na www.dobraenergija.org .