RES Fondacija

Mreža dobre energije

Mreža dobre energije je dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici.

Smanjenje troškova za energiju za javni sektor i za građane i smanjenje zagađenja su osnovni ciljevi Mreže dobre energije. Proces pridruživanja Srbije EU, usvajanje EU standarda kroz organizovano učešće lokalnih zajednica je izvanredan alat za ostvarivanje tog cilja.

RES fondacija planira da Mreža dobre energije do kraja 2019. godine ostane  nezaobilazni partner u procesima donošenja javnih politika u oblastima klimatskih promena, energetike i životne sredine. RES fondacija želi da do kraja 2019.godine predstavnici svih lokalnih samouprava u Srbiji znaju za mogućnost da se obrate u Mrežu dobre energije za pomoć i da njihova očekivanja od podrške koju Mreža može da pruži budu u skladu sa mogućnostima Mreže. RES fondacija želi da sajt www.dobraenergija.org bude referentni izvor za medije, donosioce odluka i građane koji žele da se informišu o pitanjima iz ovih oblasti kao i da značajno poraste svest o postojanju EU paketa «Čista energija za sve» i njegovog značaja.

RES fondacija je osnovana 2015. godine dogovorom troje profesionalaca iz oblasti javnih politika sa dugogodišnjim iskustvom u upravljanju velikim razvojnim projektima. Osnovni cilj RES fondacije je podsticanje održivog razvoja otpornih zajednica kroz uspostavljanje partnerstava između svih zainteresovanih strana uključujući privatni sektor i civilno društvo. RES fondacija približava temu klimatske politike u razgovorima sa predstavnicima lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva stavljajući u prvi plan oblasti poput energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, energetskog menadžmenta i uzajamne saglasnosti različitih politika u prvi plan.

Opšti cilj kojem je nameravano da projekat doprinese jeste omogućavanje niskougljeničnog razvoja otpornih lokalnih zajednica kao produkta partnerskog odnosa između osnaženih lokalnih samouprava i civilnog društva pri zagovaranju neophodne klimatske politike u procesu pristupanja EU.

Rezultati koje RES fondacija želi da ostvari u saradnji sa svojim partnerima u periodu trajanja projekta, od novembra 2018. do septembra 2019. godine su sledeći:

 

  1. Priprema i izrada brošure "Dobra EU energija za sve građane Srbije- kako nam pristupanje EU može obezbediti čistiju energiju".
  2. Priprema i održavanje 4 radionice na temu politika EU za klimu i energiju do 2030. godine.
  3. Priprema i održavanje konferencije "Rod i paket Čista energija za sve u Republici Srbiji".
  4. Pripremljeno i podeljeno 12 mesečnih izveštaja o dobroj energiji.
  5. Pripremljeno i na odgovarajući način podeljeno 12 video priloga na temu dobre energije.
  6. U lokalnoj samoupravi Vrbas pripremljen plan " Vrbas 2030- Čista građanska energija za sve Vrbašane".
  7. Održavanje i uređivanje stranice www.dobraenergija.org