Udruženje građana „Resurs centar”

Dijalogom do održivih ruralnih politika

Ruralni razvoj i poljoprivreda prepoznati su kao važan sektor razvoja opština u Istočnoj Srbiji. Ipak proces donošenja odluka, planskih dokumenata i javnih politika u ovom sektoru, vrlo retko uključuje civilno društvo, poljoprivredna udruženja i druge zainteresovane strane na ovom polju.

Projekat „Dijalogom do održivih ruralnih politika” ima za cilj da doprinese stvaranju povoljnog okruženja i prostora za delovanje OCD iz Timočke krajine i njihovo aktivnije i efikasnije učešće u kreiranju lokalnih javnih politika na polju ruralnog razvoja. 

Projekat sprovodi udruženje Resurs centar” iz Majdanpeka koji već 15 godina radi na razvoju civilnog društva, socio-ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i jačanju transparentnosti i vladavine prava u Istočnoj Srbiji. Resurs centar ovaj projekat sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem poljoprivrednika „Leskovo” iz sela Leskovo, opština Majdanpek i Udruženjem šumovlasnika opštine Majdanpek, iz zaseoka Blizna takođe u opštini Majdanpek. Projekat se sprovodi u šest opština Borskog i Zaječarskog okruga (Bor, Kladovo, Majdanpek, Zaječar, Sokobanja i Boljevac) u periodu od aprila do septembra 2017. godine.

Partneri će tokom 6 meseci realizacije projekta raditi na prikupljanju podataka o aktivnim i kredibilnim OCD iz Borskog i Zaječarskog okruga i informacije predstaviti na online platformi „Semafor OCD”. Ova baza podataka pružiće uvid u operativne, ljudske i finansijske kapacitete relevantnih OCD, njihova iskustva i kontakt informacije, a sve u cilju boljeg informisanja javnih institucija i donosica odluka i lakše mobilizacije civilnog društva tokom konsultativnh procesa donošenja lokalnih javnih politika.

Projekat pruža priliku organizacijama civilnog društva da na radionicama za pokretanje dijaloga u procesima kreiranja javnih politika, saznaju više o LEADER pristupu izrade strategije ruralnog razvoja i upoznaju se sa postojećim i novim mehanizmima za učešće građana u procesu donošenja odluka.

Angažovani spoljni ekspert za LEADER metodologiju pružiće tehničku pomoć u facilitaciji konsultativnog procesa sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i drugim zainteresovanim pojedincima, koji će u okviru Lokalne akcione grupe (LAG) raditi na izradi nacrta Strategije ruralnog razvoja za jednu od ciljanih opština.

Očekivani rezultati projekta su: Baza podataka – Semafor OCD” sa informacijama o kapacitetima OCD dostupna online; Osnovan i formalno registrovan LAG (Lokalna Akciona Grupa) za ruralni razvoj i Izrađen nacrt opštinske Strategije ruralnog razvoja na osnovu konsultativnog procesa sa civilnim društvom.

Ovaj projekat doprinosi jačanju uloge OCD u kreiranju javnih politika a LEADER pristup koji ovaj projekat zagovara i nudi lokalnim samoupravama nudi iskustvo i primer dobre prakse u pripremi lokalnih zajednica za predstojeći IPARD II Program podrške ruralnom razvoju, koji se očekuje početkom 2018.godine.