Vojvođanska zelena inicijativa

Dokumentarni TV serijal „Zelena patrola na delu”

Projekat predviđa produkciju polusatnih tv emisija i novinarskih informacija/vesti za TV i druge medije (elektronski, štampani, internet i društvene mreže) koje čine vidljivim posledice korupcije u oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i kvaliteta života građana kako bi se problemi brže i kvalitetnije rešili kroz primenu Zakona, pravila, procedura i standarda  koji su u skladu sa EU standardima i međunarodno priznatim obavezama.

Specifični ciljevi projekta: 

  1. Podići stepen demokratije u društvu, kroz medijsku podršku OCD i aktivistima, koji ukazuju na posledice zagađenja životne sredine i ugrožavanje kvaliteta života građana;
  2. Osnažiti OCD i aktiviste, u zastupanju interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU, kroz prisustvo u lokalnim zajednicama i zajednički nastup u javnosti;
  3. Smanjiti prisustvo korupcije kroz razotkrivanje lanca korupcije i obeshrabrivanje potencijalnih učesnika u korupciji u oblasti održivog razvoja i životne sredine.

Period implementacije projekta je april - septembar 2017. godine na području cele teritorije Srbije.

Vojvođanska zelena inicijativa je nepolitičko, neprofitno i nevladino udruženje čiji je cilj podizanje ekološke i građanske svesti o odgovornosti za stanje životne sredine i stanje demokratije u lokalnoj zajednici. Nagrade i priznanja za istraživačko novinarstvo, dokumentarni film i reportažu: Prvo mesto na konkursu "Drugačiji od drugih"; Specijalno priznanje UNS-a; 1. nagradu za istraživačko novinarstvo SENSE, 2014.; 1. Mesto na konkursu fondacije Slavko Ćuruvija "O čemu Srbija ćuti"; 1. nagradu SENSE-2015.; 1. Nagrada NNŠ za najboljeg mladog novinara; U užoj konkurenciji za  nagradu Novinarska izuzetnost koju dodeljuje NUNS, Specijalno priznanje „Miodrag Vukmanović na Internacionalnom konkursu PNF (Podgorica, Crna Gora), Specijalno priznanje na International Wildlife & Environment Film Festivalu (Kalkuta, Indija); 1. Nagrada za angažovan TV pristup na Festivalu „Zlatna buklija”(Velika Plana, Srbija); Drugo mesto na Green Montenegro International Film Fest 2016. (Danilovgrad, Crna Gora), 1. mesto na GREEN-GO film fest contest 2016. (Budimpešta, Mađarska); 2. mesto na Calcutta International Cult Film Festival (Kalkuta, Indija), Specijalno priznanje na 22. International festival of local televisions (Košice, Slovačka). Tim Zelene patrole (autorka i urednica, novinar, snimatelj, novinar saradnik) će na projektim aktivnostima sarađivati sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i stranim medijima. 

Aktivnosti: 

1. Snimanje i objavljivanje 6 novih polusatnih emisija/tema na poziv aktivista i OCD iz lokalnih zajednica. U emisijama ćemo razotkrivati lanac korupcije kroz insistiranje na transparentnosti i odgovornosti donosilaca odluka na svim nivoima, a sve u funkciji vladavine prava. Sagovornici će biti: građani, stručnjaci, predstavnici institucija, donosilaca odluka i OCD, a emisija će se snimati u lokalnoj zajednici.

2. Ažuriranje 20 snimljenih emisija/tema u prethodnom periodu kako bi se utvrdio stepen promene, koja se desila u lokalnoj zajednici, posle snimanja i emitovanja emisije.

Rezultati: 

  1. Povećan broj medijskih objava koje sadrže objektivne i značajne informacije o korupciji u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine  u procesu pristupanja Srbije EU;
  2. Unapređen kvalitet doprinosa i učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

Vesti